Ambyse pater Jennekens

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ambyse pater Jennekens is een verhaal over hoe een jongen uit de gemeente Amby priester wordt. Nog niet zo héél lang geleden (tot zeker in de eerste helft van de 20ste eeuw) kwam het vaak voor dat van min of meer gegoede families een van de kinderen ten dienste werd gesteld van de Rooms Katholieke Kerk.

Een dochter, soms zelfs meerdere, werd klooster- of missiezuster bij het Roomse Leven. Een zoon, vaak de oudste, kreeg de gelegenheid om te gaan studeren aan eerst het klein- en vervolgens het groot-seminarie. De bedoeling van deze opleiding was om na de studie tot priester gewijd te worden. Het was een pittige opleiding, die als investering behalve een goed verstand ook een aardige duit vroeg van de ouders of van de persoon die zich als mecenas op deed voor de aanstaande geestelijke. Uiteraard moest er tevens sprake zijn van een “roeping” om priester te worden en een celibatair leven te leiden ten dienste van de beminde gelovigen.

Ambys gezin Jennekens

Gezin Jennekens 1935

In Amby werd op 8 juli 1909 Joannes Jacobus Jennekens geboren. In het bevolkingsregister vinden we terug dat hij het eerste kind was van het in Amby wonende echtpaar Joannes Mathias Jennekens (geboren 16 oktober 1881) en Maria Helena Dreesen (geboren 06 augustus 1884). Het gezin Jennekens woonde destijds aan de Dorpstraat in het pand, waar nu aan Ambyerstraat Noord 63 te vinden is.

Joannes kreeg twee zusjes: Elisabeth en Hubertina. Elisabeth werd geboren op 2 december 1912 en verdiende later de kost als winkelbediende. Hubertina zag op 2 oktober 1914 het levenslicht en het register vertelt dat zij werkzaam was als “dagmeisje”: een dienstbode die alleen overdag of een gedeelte daarvan in dienst was bij het gezin waar ze werkte, maar er niet intern was.

Neomist

Joannes had blijkbaar een goed verstand, want hij wist de priesteropleiding met succes af te ronden. Op zondag 28 juli 1935 werd hij tot priester gewijd in het klooster van de paters der H.H. Harten te Valkenburg. Als neomist droeg hij een week later, op zondag 4 augustus, zijn eerste H. Mis op in Amby. Dat was een uitzonderlijke gebeurtenis, die in zijn geboortedorp uiteraard niet onopvallend bleef. Een heus feestcomité werd er voor in het leven geroepen! De Limburger Koerier wijdde er in haar editie van zaterdag 3 augustus 1935 dan ook een vrij uitgebreid artikel met foto aan.


Onderstaand de uit deze krant letterlijk overgenomen tekst.

Limburger Koerier 3 augustus 1935

Eerste Plechtige H. Mis

Amby – Zondag 4 aug. a.s. zal voor onze parochie de blijde dag zijn, dat een onzer zonen de WelEerw. Pater Jac. Jennekens die Zondag 28 juli j.l. in het klooster van de Paters der H. H. Harten te Valkenburg de H. Priesterwijding ontvangen heeft, zijn Eerste H. Mis in zijn geboortedorp zal opdragen.

Aanbieding parochiecadeau: een monstrans

Na langen tijd van voorbereiding door het feestcomité en de geheele jonkheid wordt thans de laatste hand gelegd aan de mooie versieringen, welke zijn aangebracht van de woning van den Neomist tot en met de kerk en het geheele dorp een feestelijk aanzien geven.

Zaterdagavond ca. 6 uur zullen de kamerschoten ons aankondigen dat de Eeerw. Pater Jennekens zijn intrede in ons dorp doet. Zondagmorgen te 9.15 uur zal een stoet geformeerd worden tot de huldiging van den Neomist. Hieraan zullen alle kerkelijke vereenigingen aan deelnemen. Om 20 min. voor 10 zal de stoet welke wordt opgesteld in de Dorpstraat aan het Lindenstraatje (voormalig pad rechts langs huidige Lindenplein) zich in beweging zetten om den Neomist met Fam. en Eerw. Geestel. aan de ouderlijke woning af te halen en vervolgens kerkwaarts te trekken, alwaar om 10 uur de plechtige Hoogmis zal aanvangen.

Na de H. Mis wordt de Eerw. Pater door de Harmonie (Harmonie St. Walburga) naar het ouderlijk huis terug gebracht, alwaar de aanbieding van het geschenk, een mooie monstrans, zal plaats hebben. Hopen we, dat dit voor Amby zoo mooie feest Zondagmorgen door de lieflijke zonnestralen zal worden begroet en voor onze parochie in lange herinnering zal blijven.
Een kleine fotoreportage

In die tijd waren foto's een bijzonderheid. Er werden slechts foto's genomen bij heel bijzondere gelegenheden. Onderstaande reportage is dan ook om te koesteren...

Klik op een foto voor een vergroting.

Het versierde ouderlijk huis aan Dorpsstraat 63
Door de versierde Dorpsstraat
In processiestoet naar de kerk
Een cadeau voor de neomist
Familiefoto bij de ingang van de kerk