Annexatie en monument

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Annexatie en monument Sjlaaibök laat zien dat ook lang na de annexatie in 1970 men het dorpsgevoel van Amby wilde vasthouden. Het monument staat op het Severenplein naast de fontein en werd onthuld in 1999. Het idee is afkomstig van CV De Sjlaaibök .

Voorgeschiedenis

Een gevolg van de annexatie van Amby op 1 juli 1970 was de uitbreiding van ruimte voor woningbouw voor de gemeente Maastricht. Aan met name de oostkant van Amby waren er akkers en weilanden, die geschikt gemaakt konden worden voor nieuwe woonwijkjes. De grens hiervan lag bij de Molenweg; meer naar het oosten was woningbouw niet mogelijk vanwege het natuurlijke waterwingebied. Een groot aantal nieuwe woningen werd in relatief korte tijd bij Amby gerealiseerd. Het oude dorp werd daarmee als het ware in een klap circa twee keer zo groot. De vele verenigingen van de “oude” Ambysche gemeenschap wilden graag de nieuwe bewoners bij Amby betrekken om zo het sociale, dorpse gevoel te kunnen behouden. Met dit streven in het achterhoofd werden voorbereidingen gestart voor het realiseren van een monument ten gevolgde van het 44-jarig jubileum van carnavalsvereniging De Sjlaaibök in 1999.

Idee

Bij de voorbereidingen rond de viering van het 44 jarig bestaan van de Carnavalsvereniging de Sjlaaibok vroeg het bestuur van de Sjlaaibök in 1997 aan het pas opgerichte feestcomité 4 x 11 jaor Sjlaaibök om de mogelijkheid te onderzoeken om een blijvend monument te realiseren in het centrum van Amby.

Voorbereiding

Het feestcomité onder voorzitterschap van Han Habets ging voortvarend aan de slag en er werd een subcommissie leiding van Bert Custers geformeerd die de mogelijkheden onderzocht naar de realisatie van een dergelijk gedenkteken. Al snel liep men (in de ogen van het feestcomité) tegen een hoop bureaucratie aan van de Gemeente Maastricht. Het feestcomité had een beeld van een Sjlaaibök op een sokkel in gedachte, maar Adviescommissie Beeldende Kunst had hele andere wensen en eisen. Het moest een monument met betekenis en een boodschap zijn.

Uitvoering

Voor de uitvoering en het idee achter dit kunstwerk werd Henk van den Bosch (oud inwoner Amby en kunstenaar) benaderd. Hij heeft zich laten inspireren door het Amby van voor en na de Annexatie door de Gemeente Maastricht. Amby was in de afgelopen bijna 20 jaar twee keer zo groot geworden door de nieuwbouw van het plan Achter de Hoven. Dit betekende voor Amby en haar verenigingen dat er tot actie overgegaan moest worden om oud en nieuw Amby met elkaar te verweven. Het monument bestaat uit twee delen oud en nieuw). Het ene komt niet zonder het andere tot z’n recht; de Sjlaaibök hebben immers saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Dit heeft de kunstenaar op treffende wijze proberen uit te beelden, aldus omschreef de Adviescommissie Beeldende Kunst dit in de verleende vergunning tot plaatsing. De plaats was al snel gevonden. Midden in het dorp, op het Severenplein, stond toen nog het afscheidscadeau van de voormalige gemeente Amby: de fontein. Het monument werd zo geplaatst dat indien men er recht voorstond en de fontein functioneerde, de waterstraal tussen de 2 delen van het monument omhoog spoot . Bruisend Amie in optima forma! Jammer dat de fontein begin 2020 is ontmanteld als gevolg van slecht onderhoud en vandalisme.

Monument 4 x 11 jaar c.v. De Sjlaaibok

De Financiering

Het een en ander moest ook betaald worden. Door de goede contacten die de vicevoorzitter van het feestcomité Jacques Dassen met de kunstenaar Henk van den Bosch had kon alles tegen de kostprijs van het materiaal gemaakt worden. Een zeer loyale geste! Het feestcomité had inmiddels via diverse feesten en acties een redelijk gevulde kas en zo kon men aan de financiering voldoen, aangevuld met een goede fles wijn, vorstelijke medaille en een boeket bloemen voor mevrouw Van den Bosch.

Onthulling

De onthulling van het monument 4 x 11 jaar c.v. De Sjlaaibök werd gepland in het feestweekend 12, 13 en 14 november 1999 tijdens de viering van 4 x 11 jaor Sjlaaibök. Dit jubileum werd ingetogen gevierd vanwege het plotseling overlijden van Vorst Bert ( Bert Custers) in april van ditzelfde jaar. Bert, die veel werk en tijd had gestoken in de realisatie van dit monument, heeft de onthulling jammer genoeg niet kunnen meemaken maar zal van zijn Vorstelijke wolk ongetwijfeld goedkeurend hebben meegekeken. De onthulling werd op vrijdag 12 november 1999 verricht door Vorstin Elly ( Custers) en de toenmalige voorzitter van de Sjlaaibök Ben Dackers.