Archeologische vondsten in Amby II

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archeologische vondsten in Amby II laat zien wat er allemaal gevonden is tijdens bodemonderzoek. Dit artikel is het vervolg van Archeologische vondsten in Amby en deel drie van de artikelen die gaan over de geschiedenis van Amby. Lees ook deel 1 de Herkomst van de naam Amby.

Heukelstraat Zuid

1918

Bij archeologische opgravingen van dr.W.Goossens in 1918 werd materiaal aangetroffen dat te dateren is in de Brons-, IJzer- en Romeinse tijd, de Middeleeuwen en later. De vondsten bestonden uit aardewerkscherven en een wrijfsteen om voedsel te malen of gereedschap te slijpen, afkomstig uit de late Bronstijd/IJzertijd. Ook maakte Goossens in 1918 melding van de vondst van talrijke skeletten. Hij spreekt het vermoeden uit dat die geraamten afkomstig zijn van de talrijke gesneuvelde soldaten toen Pappenheim in augustus 1632 een poging deed om de stad Maastricht te ontzetten.

1982

In 1982 vond Sandor Veldman romeins materiaal: fragmenten van een dakpan, amfora, kookpot en terra sigliata.

1986

In een brandgraf werd in 1986 keramisch materiaal aangetroffen uit de Romeinse periode (0-450), zoals wrijfschalen, kookpotten, amforen, schaaltjes en kommetjes, dakpanfragmenten en bouwpuin. Ook werd de plattegrond van een veldoven gevonden en twee ronde ingravingen, die als een waterput zijn aan te merken.

Jonker Ravestraat – Ravenhofpad

1996

Voorafgaand aan de woningbouw ten Zuiden van de Heukelstraat (Jonker Ravestraat en Ravenhofpad) in 1997-1998 werd, mede op grond van eerdere vondstmeldingen, besloten tot archeologisch onderzoek. In de bouwplaats van de 10 patiowoningen aan de Jonker Ravestraat en Ravenhofpad werden onder andere drie Merovingense graven ontdekt: 2 mannengraven en het graf van een vrouw. In tegenstelling tot de Prehistorische en Romeinse urnbegravingen ging men in de vroeg-Christelijke tijd over tot lijkbegravingen. Mensen van aanzien werden in vol ornaat begraven; voor mannen betekende dit met kleding en wapenuitrusting en voor vrouwen met kleding en sieraden. Slechts de glas- en metaaldelen waren nog intact; de delen van hout, leer, textiel en die van het skelet waren volledig vergaan of door erosie verdwenen. In de mannengraven trof men wapens aan (een zwaard b.v. en een bijl). In het vrouwengraf trof men een gave glazen kraal aan die uit de tweede helft van de zesde eeuw stamt. De vondst van deze graven noemde Wim Dijkman van de archeologische dienst van de gemeente Maastricht een complete verrassing. Maar ook werden hier nog vondsten gedaan uit tijden ruim vóór de Merovingense periode. De eerste vondst was meteen de oudste: een deel van een pot uit 1000 voor Chr. Verder werd er o.a. een scherf uit een kommetje Uit de Romeinse tijd (vijfde eeuw) gevonden, alsmede een ronde ingraving die als waterput uit de Romeinse tijd aan te merken is.

Voor Amby betekenen al deze vondsten dat het gebied ten zuiden van de Heukelstraat vanaf de late Bronstijd (ca.1000 v.Chr) vrijwel constant bewoond is geweest. De recente bebouwing kent dus een rijke voorgeschiedenis.

(In een artikel van dagblad De Limburger van 12 juni 1996 is aandacht besteed aan de opgravingen op de bouwplaats Jonker Ravestraat-Ravenhofpad).

19970612 KA DL Archeologen Rambo Amby 1.jpg
19970612 KA DL Archeologen Rambo Amby 2.jpgMolenweg

De Keltische muntschat van Amby

In 2008 werd in Amby door amateur-archeologen een muntschat uit de eerste eeuw voor Christus gevonden van zilveren zogeheten Rijnlandse regenboogschoteltjes en 120 gouden munten die worden toegeschreven aan de Kelten. Keltische stammen voerden samen met de Eburonen de Gallische oorlog tegen Julius Caesar. Deze oorlog werd gevoerd in het Belgisch-Nederlandse grensgebied in 54-53 voor Christus.

Keltische Muntschat Amby.jpg


Op dezelfde plaats waar in 2008 de Keltische munten werden gevonden vond Paul Curfs een prachtige gouden munt van de Keltische stam der Treveri. Het stamgebied van de Treveri lag in Trier en omgeving; ze waren bondgenoten van de Eburonen in hun strijd tegen de Romeinen. Op deze munt staat de tekst POTTINA. Pottina is waarschijnlijk de naam van een stamhoofd. Daarboven is een steigerend paard afgebeeld, dat omringd wordt door verschillende symbolen, waarvan we de betekenis niet kennen. Op de andere zijde is een hoekig oog in profiel te zien, waarin de iris is vervangen door een wielvormig motief.

Pottina 2.jpg
Pottina 1.jpg


Deze munten worden ook wel POTTINA staters genoemd. Het is slechts het tweede exemplaar dat in het stamgebied van de Eburonen is aangetroffen. De andere behoort tot de muntschat van Heers (ten westen van Tongeren). De gemeente Maastricht heeft deze bijzondere munt kunnen verwerven. Hij wordt samen met de rest van de muntschat tentoongesteld in het Centre Céramique te Maastricht. Inclusief de Pottina-munt is het totale bekende aantal van de muntschat van Amby behorende munten gestegen tot 121. Daarvan zijn er momenteel 107 in bezit van de gemeente Maastricht en 14 in handen van particulieren.

Zie ook