Café Mulders-Linsen

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Café Mulders - Linsen / Verhagen - Sleijpen was gelegen op Ambyerstraat Noord 4, dat tegenwoordig als woonhuis wordt gebruikt. Het café was in bedrijf tussen: ca 1900 - midden 20e eeuw. Hierbij een overzicht van de eigenaren en gegevens die bekend zijn.

Ambyerstraat Noord 4: voormalig café Mulders - Linsen (bron: googlemaps)

ca. 1900-1928: Café Mulders - Linsen

Het pand is gebouwd rond 1900. oorspronkelijk stond op deze plek de linkerhelft van Ambyerstraat Noord 2 (het mergelhuis). In deze linkervleugel was een café gevestigd, Café J.C. Mulders (Joseph Cornelius Mulders - Gertrudis Mulders) zoals boven de deur van het mergelhuis met zwarte letters was geschilderd. Dit mergelhuis werd bewoond door twee families en werd de voordeur gedeeld. Het linkerdeel is ooit gesloopt tot aan de voordeur, maar doordat de reclametekst boven de gezamenlijke deur stond, lijkt het alsof het café in het nog bestaande pand heeft gezeten. Dit is dus niet waar, de reclametekst heeft enkel betrekking op de voordeur met gang.

Lambertus Josephus Mulders was de zoon van Joseph Cornelius Mulders en Gertrudis Mulders en hij zette de zaak van zijn ouders voort. Hij trouwde in 1904 met Marie Sophie Louise Linsen, de dochter van het hoofd van de school. Lambertus was gemeentesecretaris van Amby en Bemelen. Het lijkt er niet op dat hijzelf veel in de zaak stond. We weten namelijk dat zijn zus en broer bij hem inwoonden en tapper waren van beroep en in 1927, toen hij nog leefde, wordt de zaak 'Leonie Mulders' genoemd, de dochter van Lambertus Mulders. Leonie, ofwel Nieke, was een zorgzame vrouw. In 1934 trouwde zij met Pierre Rutten en verhuisde naar St. Pieter, waar zij beiden in 1980 stierven.

Uiteindelijk verkoopt men in 1928 het pand.

De grafsteen van Nieke Mulders op het kerkhof van St. Pieter. Bron: www.breurhenket.com
In 1928 wordt het café te koop aangeboden (bron: delpher.nl)

1928 - 1946: Verhagen - Sleijpen

Willem Verhagen uit Middelburg is in 1919 te Amby getrouwd met Maria Hubertina Sleijpen. In eerste instantie baatten zij café de Keizer naast de kerk uit. Echter, zij verhuizen rond 1929 naar het pand dorpstraat 4 (Ambyerstraat Noord 4) waar tot dan toe café Mulders-Linsen was gevestigd. Dhr. Verhagen vestigde hier café, restaurant én kruidenierswinkel Verhagen - Sleijpen. Hij was van meerdere markten thuis. Meerdere advertenties plaatste hij in de krant waarin hij vroeg om coiffeurs, ijsventers, vertegenwoordigers om bij boeren langs te gaan, etc. Daarbij was hij een handelaar pur sang, bij zijn verhuizing verkoopt hij een groot deel van zijn café interieur, hij biedt schapen te koop aan, koperpoets, en zo meer. Een ondernemende persoon! Ondanks zijn ondernemend vermogen gaat hij in de crisis van de jaren '30 op de kop. In 1935 wordt hij failliet verklaard. De familie Verhagen maakt een doorstart en zij bestierden het café tot 1 mei 1946. Leuk detail, het is zelfs zo dat de hele buurt op de zolder bij de familie Verhagen naar de Engelse radio luistert in bezettingstijd.

In 1929 verkocht Verhagen een deel van zijn café inventaris. Hij was toen net verhuist van café de Keizer naast de kerk naar zijn nieuw café. (Bron. www.delpher.nl)
In 1933 was Verhagen opzoek naar een ijsventer (bron. www.amiepedia.nl)
in 1935 werd Verhagen failliet verklaard. Hij maakte hierna wel een doorstart.(bron: www.delpher.nl)
In 1939 werd de kermis aangekondigd door drie café eigenaren. Verhagen, Smeets (huidig café de Kardinaal) en café de Keizer (bron: www.delpher.nl)