De Zonnebloem, afdeling Amby

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van de landelijke Zonnebloem

De Zonnebloem is een landelijke vereniging. Deze is ontstaan uit een radioprogramma dat na WO-II werd uitgezonden en dat speciaal was voor zieken en gehandicapten. In 1949 werd uiteindelijk Stichting De Zonnebloem opgericht, waardoor er ook afdelingen gingen ontstaan als onderdeel van de landelijke Zonnebloem. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda, van waaruit landelijk de provinciale, regionale en lokale afdelingen worden aangestuurd. Ook in Amby kennen we een afdeling van de Zonnebloem. In dit artikel laten we u kennis maken met onze Afdeling Amby van De Zonnebloem.

Vrijwilligers in 2022 tijdens het vijftig jarig jubileum

Algemene info

De Zonnebloemboot

Het doel van de Zonnebloem is mensen met een lichamelijke beperking, of die ziek of eenzaam zijn, te laten zien dat er voor hen nog heel wat mogelijkheden zijn en dat er nog veel uit het leven te halen is. Het gaat hier niet uitsluitend om oudere mensen, ook jongeren met een beperking kunnen zich bij ons aansluiten. Het hoofddoel is het bezoekwerk: vrijwilligers bezoeken mensen die het leuk vinden thuis onder het genot van een kopje koffie gezellig wat te vertellen. Wie kent niet de inzamelacties voor de zonnebloemboot van vroeger op tv? Inmiddels is er nu een prachtige boot die vooral over de Rijn vaart en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt door de gasten. Velen hebben al een hele mooie vakantie gehad dankzij de Zonnebloemboot met haar vrijwilligers, die de mensen begeleiden en ook verzorgen. Want als zieke kan men mee met deze boot omdat er verpleegkundigen aanwezig zijn. “MPS de Zonnebloem” is de naam van ons volledig aangepaste passagiersschip, voorzien van de benodigde medische voorzieningen zoals tilliften en hoog-laag bedden. Tijdens alle vaarvakanties is de verpleging en verzorging in handen van gediplomeerde vrijwilligers uit de zorg.

Overzichtsfoto van het vijftig jarig jubileumfeest in 2022

Afdeling Amby

Het vijftigjarig jubileumfeest van de afdeling Amby, met oprichtster mevr. T. Lousberg

De Zonnebloem afdeling Amby werd opgericht in 1972 door de dames Els Caelen-Royen en Tiny Lousberg. Zij begonnen vooral met het bezoeken van mensen die ziek waren of in het ziekenhuis waren opgenomen. Later werden er daarnaast leuke uitstapjes georganiseerd, zoals een boottocht naar Luik of het bezoeken van een kerstmarkt. Ook werd er samen Kerstmis en Pasen gevierd. De huidige afdeling Amby bestond in 2022 al 50 jaar en dit werd gezellig samen gevierd met onze gasten en vrijwilligers tijdens een hele leuke middag. De mensen die lid zijn van de Zonnebloem worden gasten genoemd. Onze gasten kunnen ook gebruik maken van de Zonnebloemauto door deze voor korte of langere tijd te huren. Daarnaast beschikt De Zonnebloem ook over rolstoelfietsen. Voor meer inlichtingen hierover kunt terecht op de website van De Zonnebloem.

Activiteiten

Andere activiteiten die de afdeling Amby organiseert zijn uitstapjes met enkele mensen die samen met vrijwilligers bijvoorbeeld naar een tuincentrum, zoals Intratuin, of kasteel Vaeshartelt gaan. Het zijn uitstapjes die de gasten niet gauw alleen zullen doen. De afdeling Amby gaat éénmaal per jaar met de bus op ‘uitstap’ in onze eigen omgeving. Een mooie dag die altijd afgesloten wordt met een diner. Voor alles wordt gezorgd door onze vrijwilligers, die alles doen om de mensen een leuke dag te bezorgen. En dat is ook het doel van de Zonnebloem. Niet voor niks hebben we de slogan ‘er kan zoveel meer dan je denkt’. Een slogan die onze huidige voorzitter heeft uitgebreid met ‘alleen ga je sneller, maar samen komen we verder’. Mooi doel voor onze afdeling is om ook zoveel mogelijk mensen te bereiken; zieke mensen van jong tot oud. Gezelligheid staat bovenaan ons lijstje en daarom organiseren wij, zoals eerder vermeld, ook kienmiddagen. Deze zijn laagdrempelig en er wordt rekening gehouden met beperkingen van onze bezoekers. Verder organiseren wij feestmiddagen met Pasen of Kerstmis of een feestmiddag in het algemeen.

Kerstviering van de Zonnebloem in de Amyerhoof

“Kennis vergaren” kunnen we hier nu ook aan gaan toevoegen. Aangezien we binnen de zonnebloem de vooruitgang niet kunnen en willen tegenhouden, gaan we zelfs in de toekomst middagen organiseren waarin men kan gaan leren hoe je moet omgaan met een tablet of PC. Samen via de tablet virtueel een museum bezoeken is toch ook veel leuker dan alleen. En het voordeel is dat je er ook nog wat van leert op hogere leeftijd. Wij, als vereniging De Zonnebloem afdeling Amby, hopen nog lang activiteiten voor onze gasten te mogen organiseren, of ze nu jong, oud, lichamelijk beperkt of eenzaam zijn. Samen hopen we een lichtpuntje voor hen te mogen zijn en te blijven.

Vrijwilligers tijdens het klaarmaken van de zaal bij de Paasviering

Bijzondere waardering: decoratie

Het feit dat dit vrijwilligerswerk zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat Burgemeester Penn-te Strake bij gelegenheid van Koningsdag heeft benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: Mevrouw A.L.P. (Annie) Rings e.v. Kusters.

Huldiging mevr. Annie Kusters door de wethouder
Huldiging mevr. Betty Hermans door de burgemeester
Huldiging van dhr. John Soudant

Mevrouw Annie Kusters, geboren op 29 juni 1934, maakt zich al meer dan 40 jaar verdienstelijk voor de samenleving. Vanaf 1975 is zij vrijwilliger bij Zonnebloem afdeling Amby-Maastricht. Naast de reguliere vrijwilligersactiviteiten zoals het helpen bij activiteiten en bezoek aan gasten van De Zonnebloem in verzorgings- en verpleeghuizen, was mevrouw Kusters 33 jaar bestuurlijk actief voor de organisatie. Ze was penningmeester (1975-2010) en lid van het algemeen bestuur (2010-2018). Gedurende 15 jaar was mevrouw Kusters mantelzorger voor een hulpbehoevende mevrouw, die zij tot in de laatste levensfase heeft begeleid. Bovendien is mevrouw Kusters vanaf 2012 penningmeester van het Bewonersoverleg Vlierhoven van Woningcorporatie Maasvallei en nauw betrokken bij het organiseren van leuke activiteiten voor de bewoners. Deze decoratie was dus op z’n plaats.

Huldiging van mevr. Gemma Claessen door de wethouder
Huldiging van mevr. Ini Heuts


Welfarewerk

Naast de genoemde activiteiten mogen we het alom bekende ‘welfare-werk’ zeker niet vergeten. Als aansprekende activiteiten springen met name het maken van kerstkaarten, kerstballen en het breien van poppetjes in het oog. Van de dames die hier zeer enthousiast en actief mee waren willen we noemen: Tonny Custers, Nelly Soudant, Gonny Veldman, Meta Kolkman, Maria Luiken, Leni Brorens, Joke v.d. Heyden, Gemma Claessen, Anny Kusters en Wilma Willems.

Lief en leed: anekdotes

Een gezellige picknick in de Hagerpoort (dit betreffen niet de dames uit de anekdote)

De Zonnebloem richt zich zoals gezegd op activiteiten voor eenzame, dan wel zieke mensen of mensen met een beperking. Tijdens deze contacten wordt men regelmatig geconfronteerd met ontroerende, indrukwekkende, maar zeer zeker ook lachwekkende situaties. Een aantal anonieme ervaringen zullen we de revue laten passeren. Zo organiseert De Zonnebloem ook vakanties voor hun gasten. Voor één van die gasten was alles geregeld om mee te gaan. Dat betekent de inschrijving, de “keuring”, de vakantieplek en de reis naar de vakantiewoning. Echter korte tijd voor vertrek kreeg de organisatie bericht dat deze gast toch niet mee zou gaan en wel om de reden dat hij het geld liever aan de kinderen wilde geven. Hoe nobel kan een mens zijn.

Wat ook voorkomt is het volgende: Mensen konden zich opgeven voor een High Tea. Dat gebeurde dus. De afspraak werd gemaakt: datum, tijd en locatie waar en wanneer dit zou plaatsvinden. Maar op de afgesproken tijd kwamen de dames die zich hadden aangemeld niet opdagen. De Zonnebloem Amby informeerde telefonisch of men deze middag misschien vergeten had. Maar men kreeg geen gehoor. Later bleek dat ze gezellig in Hagerpoort koffie zaten te drinken.

Een ander aspect dat ook bij vrijwilligers emotie opriep, blijkt uit het volgende: Zoals is vermeld is bezoekwerk één van de kerntaken van de Zonnebloem. Zo ook het bezoeken van verpleeghuizen. Dit gaat vaak gepaard met een lach, maar vaker nog met een traan. Mensen die enige jaren geleden werden opgenomen in een verzorgingshuis waren destijds niet zo ernstig zorgbehoeftig of ziek (b.v. dementie) als tegenwoordig het geval is. Mentaal was men destijds nog redelijk vitaal en dan vertelde men hoe moeilijk het was om van thuis weg te zijn. Vandaar die traan. Na afloop van zo’n bezoek ging de vrijwilliger toch altijd weer voldaan naar huis.

Vrijwilligersuitstapje naar Lilbosch

Geduld blijkt vaak een moeilijk te hanteren begrip. Tijdens een busreis naar Duitsland werd er een stop gemaakt bij een restaurant om koffie/thee en ‘Kuchen’ te nuttigen. De gasten konden kiezen uit vijf soorten gebak. Dit betekende echter dat men bij binnenkomst van het restaurant even in de rij moest gaan staan om een keuze te maken. Eén mevrouw weigerde pertinent om netjes te wachten. Dat vond ze beneden haar waardigheid. “Een restaurant bezoeken, dan niet bediend worden en, nog erger, de taart ook nog zelf afhalen? Dat kan toch niet”. Zulke gasten zijn er ook.

Bijzonder is ook dit voorval, dat niet bij iedereen in goede aarde viel: Ter voorbereiding van een busreis ging de voorzitter met een aantal dames, allen bestuursleden, een oriëntatie-uitstapje maken naar Duitsland. Hij had echter niet meer gedacht aan de harde, ‘gründlich’ wettelijke hand van de Duitsers. Enkele dagen nadat hij was thuis gekomen, ontving hij een mooie foto, waarop voorzitter John triomfantelijk achter het stuur zat, maar de dames onzichtbaar op de achterbank. Wat zou er gebeurd zijn?

En ook in zorgcentrum de Zeven Bronnen vond een picknick plaats

Maar in het algemeen zijn de gasten van onze Zonnebloem heel dankbaar voor hetgeen we voor hen organiseren. Niet alleen naar het bestuur, maar naar alle vrijwilligers toe. Na een speciale viering of activiteit, zoals een Kerst- of Paasmiddag, is men altijd vol lof over de vlaai, de muziek en de begeleiding. Men vindt het dan toch fijn weer eens onder de mensen te zijn, een gezellig gesprek te hebben gehad en lekker te hebben geluisterd naar bekende muziek. Het wordt heerlijk gevonden om zelf weer een keer gezellig mee te kunnen zingen.


"Kijk, daar doen we al dat vrijwilligerswerk nou voor. Een ander mens een prettig moment bezorgen."