Feest Huize Severen

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Feest in Huize Severen

In de geschiedenis van Huize Severen is het te vermelden waard dat er in 1952 een belangrijk feest werd gehouden: het 50-jarig kloosterjubileum van Moeder Christine. Hiervan werd verslag gemaakt in de krant van maandag 8 december 1952, vermoedelijk "de Nieuwe Limburger". Dit artikel is hieruit overgenomen. De naam van de journalist staat helaas niet bij dit artikel vermeld. Behalve het feest zelf is het verhaal van het kloosterleven van deze zuster zeker het vermelden waard.

Moeder Christine viert Gouden Kloosterjubileum

Heden, op de feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis, is het 50 jaar geleden dat de eerw. Moeder Christine, in de wereld Maria Nelissen, toetrad als religieuze in de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid.

Op 8 december 1902 verliet de toen 20-jarige Maria Nelissen haar geboorteplaats Beek(L.) om zich als postulante aan te melden in het Moederhuis van deze congregatie te Luik. In 1905 legde ze haar tijdelijke gelofte af, terwijl zij zich drie jaren later eeuwig met God verbond. Door haar buitengewone capaciteiten werd zij in 1912, toen nog geen 30 jaar oud, door de Generaal-Overste benoemd tot Overste van het Gesticht van de H. Vincentius a Paulo aan de Pieterstraat te Maastricht. Nauwelijks een jaar aldaar werkzaam, werd haar gemis in het moederhuis te Luik zodanig gevoeld, dat zij weer werd teruggeroepen in de functie van Novicemeesteres. Door omstandigheden kwam het klooster in de Pieterstraat in 1914 zonder overste te zitten. Weer werd Zuster Christine naar Maastricht gestuurd om de leiding opnieuw op zich te nemen.

Met uitzondering van haar zelf, was niemand verrast toen de Generale Raad der Congregatie haar in 1922 als Generaal-Overste benoemde. Met vaste hand heeft zij de congregatie toen geleid en vele verbeteringen kwamen tot stand. Door haar gezond oordeel, vriendelijkheid, moederlijke bezorgdheid en goedheid werd zij door iedereen hoog gewaardeerd. In 1927 vierde zij onder grote belangstellinghaar 25-jarig kloosterjubileum. Toen haar ambtsperiode van zes jaren voorbij was, werd zij benoemd tot overste van het klooster "Maison de la Miséricorde" in de Capucijnenstraat te Maastricht. Met haar zo eigen doortastendheid zette zij ook in deze moeilijke stichting haar schouders onder de veelomvattende taak.

"moeder Christine"

In 1934 werd zij de overste van het klooster "Severen" te Amby. Reeds spoedig werd dit vruchtbaar kloosterleven lam gelegd door een slepende ziekte. Na een zware operatie moest zij na ongeveer anderhalf jaar haar taak als overste neerleggen. In gedwongen rust bleef zij echter nog veel werk verzetten en tot voor kort was zij nog lid van de Generale Raad. Vandaag zal de gouden jubilaresse ongetwijfeld in ruime mate de dankbaarheid proeven voor het vele en vruchtbare werk, dat zij een halve eeuw heeft verricht.


Het krantenverslag van haar jubileumfeest:

Gouden kloosterjubileum te Ambij

Amby - Onder grote belangstelling vierde maandag de Eeerwaarde Moeder Christine in Huize Severen te Amby haar gouden kloosterjubileum. Om half tien werd in de kapel van het klooster een plechtige H. Mis van dankzegging opgedragen door een heerneef van de jubilaresse, de Z.E. heer rector Nelissen uit Hoensbroek met assistentie van de paters Frans en Charles Knibbeler, eveneens heerneven van de feestelinge. Rector Nelissen hield een treffende feestpredicatie. Ontroerend was het moment, waarop de jubilaresse, geknield voor het hoofdaltaar, ten overstaan van haar drie heerneven, de eeuwige beloften hernieuwde en haar hoofd omkranst werd met een gouden kroon.

Bij deze plechtigheid waren aanwezig: Mgr. Van Rijt, rector Ommen van Huize Severen, de rector van de H. Hartkerk te Maastricht, de Generaal-Overste van de congregatie van het moederhuis te Luik, de acht oversten van de kloosters in Nederlanden België, benevens talrijke familieleden van de jubilaresse. Na de kerkelijke plechtigheid kwamen velen de gouden bruid complimenteren. Hieronder bevonden zich pastoor dr. Roebroeks van Amby, kapelaan Willems, burgemeester mr. G. Spauwen, de wethouders Schrammen en Linckers, gemeentesecretaris Lamkin en de heer Hermens, oud-burgemeester van Amby.

Rond half twaalf verzamelden zich alle gasten in de recreatiezaal, waar een groep kinderen van Huize Severen, onder leiding van de eerwaarde zusters Gondulpha en Josephine, in revuevorm een fantasierijke uitbeelding gaf van het vijftigjarige kloosterleven van Moeder Christine.

Graf op het kerkhofje in het Severenpark

Mgr. Van Rijt, in pontificaal gewaad van Geheim Kamerheer van Z.H. de Paus, huldigde hierna namens de hele congregatie de jubilaresse op hartelijke wijze. Hij memoreerde het rijke en vruchtbare kloosterleven, dat steeds met grote liefde en toewijding werd verricht. Speciaal in die jaren, toen zij als Generaal-Overste de leiding had over alle kloosters der congregatie. Grote verantwoordelijkheid heeft op haar schouders gerust, toen zij als novicen-meesteres belast was met de voorbereiding en vorming van de toekomstige zusters. Mgr. Van Rijt besloot zijn rede met het geven van de priesterlijke zegen.

De feeststemming bleef de gehele dag duren en vele bloemen, cadeaus en schriftelijke felicitaties waren de stille getuigen van de hoge waardering voor Moeder Christine.


Familie in het klooster

In de tijd van "het Rijke Roomse leven" kwam het vaker dan nu voor dat meisjes naar het klooster gingen en gewijd werden als non, soms zelfs meerdere dochters uit één gezin. Van zuster Christine is bekend dat ook een zus van haar is ingetreden en non was op Huize Severen.

Hiernaast een foto van het graf van zuster Christine op het kerkhofje in het park van Severen.