Garage Sale Amby

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Garage Sale Amby

Garage Sale in de voortuin

Heel wat jaren is er door Scouting Amby een succesvolle rommelmarkt georganiseerd. Door teruglopende belangstelling is deze uit het programma van Scouting geschrapt. Tijdens de Ambyse jaarmarkt “Same” bleek veel belangstelling voor de verkoop van tweede hands spullen en werden door diverse particulieren kraampjes gehuurd en ingericht. Ook kinderen verkochten tijdens deze gelegenheid succesvol hun gelezen boeken of speelgoed waarvoor ze “te groot” waren geworden. Deze dorpsmarkt is echter door coronamaatregelen enkele malen (2019 en 2020) geschrapt. Een alternatief voor de verkoopactiviteiten van overbodige maar toch nog waardevolle spullen is de zogenaamde Garage Sale Amby. Deze vindt na een succesvolle start in 2020 het hierop volgende jaar voor de tweede maal plaats in Amby.


Ontstaan werkgroep Garage Sale Amby

Samenwerkende buren

Eind juni 2020, tijdens de Coronapandemie, vroeg een bewoonster van Amby aan Buurtplatform Amby of het niet leuk zou zijn om een Garage Sale te organiseren. Bianca Rokx zou gaan verhuizen en had een hoop spullen die ze niet mee wilde of mee kon verhuizen. Door de strenge coronamaatregelen konden er geen evenementen doorgaan, maar voor een Garage Sale is alleen een meldingsplicht nodig en hoeft geen vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Karin Hogenboom reageerde via facebook op dit leuke initiatief en zij werd door het Buurtplatform in contact gebracht met de initiatiefneemster.


Allereerst hebben Karin en Bianca samen met Leon Gadet van het Buurtplatform aan tafel gezeten om een begintekst te maken voor het ontwerp van een poster. Daarna zetten de twee dames alle vervolgstappen die nodig waren om dit evenement te kunnen organiseren. Bianca vond een bedrijf dat de flyers en ballonnen heeft gesponsord. Karin hield o.a. de inschrijvingen bij en bedacht de teksten voor berichten op sociale media: facebook en nextdoor. Er werd bij diverse groepen op facebook een oproep geplaatst om aan de Garage Sale mee te doen en er werden posters bij een aantal ondernemers opgehangen. Bekendmaking via de Amyer Praot was in dit eerste jaar helaas niet mogelijk omdat er geen editie in juli en augustus verschijnt vanwege de vakantieperiode.

Reacties van belangstellenden

Er is enorm enthousiast gereageerd op het initiatief en er bleven ook na de officiële inschrijfdatum nog aanmeldingen binnenstromen. In totaal waren er 104 deelnemers, wat ver boven de verwachting was. De opbrengst van het inschrijfgeld bracht een totaalbedrag op van € 271,54 en kon worden gedoneerd aan de Buurtraad-werkgroep “’t Kratje van Amby”.

Bij de inschrijving ontvingen de deelnemers ballonnen. Zo kon iedereen duidelijk zien wie deelnam aan de Garage Sale. Daarnaast kreeg iedereen een (digitale) plattegrond, gemaakt in Google Maps, zodat de bezoekers de deelnemende adressen gemakkelijk kon terugvinden. En helaas was het ook noodzakelijk om de toen geldende corona-richtlijnen uit te reiken om alles veilig te laten verlopen.

Op zondag 30 augustus 2020, de dag van de eerste Garage Sale, was het mooi weer. Geïnteresseerde kopers kwamen en gingen. Veel inwoners van Amby maakten een ommetje en ontmoetten elkaar bij de verkooppunten. Er waren veel positieve geluiden over, tijdens en na het evenement. Dat gaf de organisatoren veel voldoening, zeker gezien de energie die erin was gestoken om deze eerste Garage Sale voor elkaar te krijgen.

Garage Sale vóór de etalage
Ook kleren in de verkoop
Uitgebreide collectie


Uitbreiding werkgroep

In september 2020 werd een evaluatiemail gestuurd naar alle deelnemers voor feedback en suggesties. Karin plaatste hierbij een oproep met de vraag of mensen, die het leuk vonden een “Garage Sale Amby 2021” te organiseren, zich bij haar wilden melden. Dat leverde enthousiaste reacties op van drie dames: Ineke Candel, Susan Meisen en Esther Bergman.

Garage Sale 2021

QR-code naar Garage Sale op facebook

Deze nieuwe “werkgroep Garage Sale Amby” is vervolgens met goede zin aan de slag gegaan. Er wordt maandelijks vergaderd, o.a. vanwege coronamaatregelen ook digitaal. Verder worden er enkele - ook door deelnemers gesuggereerde - aanpassingen doorgevoerd, zoals:

- Inkorten van de tijdsduur van de Garage Sale van 11.00 tot 16.00 uur (was van 09.00 tot 17.00 uur)

- Het laten drukken van posters op A3-formaat, welke de deelnemers meekrijgen bij inschrijving

- Flexibeler momenten voor het betalen van het inschrijfgeld en het afhalen van posters en ballonnen

- Een specifiek email-adres werd aangemaakt voor communicatie van geïnteresseerden met de werkgroep

- Er is een aparte facebookpagina aangemaakt voor Garage Sale Amby

- Er wordt structureel geadverteerd in de Amyer Proat

- Er wordt wederom gezocht naar een sponsor voor ballonnen en posters


De samenwerking van de werkgroep heeft geresulteerd in een nieuwe editie van de Garage Sale, die plaats vindt op zondag 29 augustus 2021 en waarvoor men zich kan aanmelden tot 15 augustus 2021 via garagesaleamby@gmail.com. Op facebook (https://www.facebook.com/groups/447874872763137/?ref=share) en Nextdoor (https://nextdoor.nl/g/7j5b2c33u//) wordt elke belangstellende voorzien van de laatste informatie.