Grafkelder van de Familie Schoenmaeckers

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De ingang van de grafkapel aan de noordzijde van de kerk.

In 1814 had het dorp Amby 425 inwoners en bijna 800 rond 1860. De kerk, gewijd aan Sint Walburga, was te klein geworden. In 1865, onder het pastoraat van de pastoor Henricus J. van Dijk, werd besloten om een grotere kerk te bouwen. De opdracht werd toevertrouwd aan de architect C. Weber uit Roermond. Een aantal welgestelde families van de parochie maakten de bouw mogelijk met aanzienlijke financiële bijdragen, waaronder Jacques Schoenmaeckers (1805-1874) en de weduwe M.P. Schoenmaeckers-de Rosen (1821-1910). Deze laatste nam het voortouw bij de donoren door een grote gift van 5.000 gulden onder de voorwaarde een grafkelder te bouwen voor haar familie. In 1928 werd de kerk verder vergroot door de bouw van een nieuw koor en bood de weduwe Schoenmaeckers-Du Monceau het glas-in-loodraam van het koor aan.

Een kijkje binnenin de grafkapel

Een welgestelde familie

Zoals hierboven beschreven hebben de Schoenmaeckers een grote financiële bijdrage geleverd aan de bouw van de kerk. De familie Schoenmaeckers woonde in de Withuishof aan de Bergerstraat. Ze moesten zeer invloedrijk zijn in hun parochie en het bisdom Roermond om de uitzonderlijke eer te hebben begraven te worden onder de kerk in hun eigen grafkelder, ondanks de wetten die door Napoleon werden opgesteld. Ze gaven de kerk dus een klein deel van hun fortuin, verkregen met allerlei handel tijdens de Franse Revolutie. Lees verder ook het artikel op amiepedia Familie Schoenmaeckers in het verzet, waarin hun betrokkenheid met de maatschappij van hun tijd blijkt.

Beschrijving van de grafkelder

De toegang tot dit opmerkelijke en zeer zeldzame type crypte-gewelf bevindt zich buiten, tegen de kerk aan de rechterkant, in de hoek gevormd door het schip en het transept. Een trap leidt naar een brede gang. In de linkermuur bevinden zich twee rijen van zes grafnissen. In een rechte hoek naar links leidt een lange gang, die wordt doorsneden door drie treden naar een grote kamer. Op de bodem van deze kamer bevindt zich een kruisbeeld van gietijzer. Links en rechts zijn er respectievelijk drie rijen van drie vakken. Er waren daarom 24 nissen voor doodskisten. Momenteel liggen er 31 overleden nakomelingen en bondgenoten van het echtpaar Schoenmaeckers-Sleypen en blijft er ruimte over voor toekomstige bijzettingen.

Grafsteen van de fam. De Valensart- Schoenmaeckers
Grafsteen met namenlijst van de bijgezette overleden familieleden Schoenmaeckers
Gedenksteen ter herinnering aan Hélène Schoenmaeckers, een omgekomen verzetsstrijdster uit Amby.

Wie ligt er begraven?

Leden van de familie Schoenmaeckers en aangetrouwde familieleden zijn begraven in de grafkelder:

01. Joseph Schoenmaeckers 1806-1835

02. Eugenius Schoenmaeckers 1812-1841

03. Jan Schoenmaeckers 1801-1842

04. Maria Schoenmaeckers 1794-1850

05. Maria Sleypen-Schoenmaeckers 1771-1851

06. Alexander Schoenmaeckers 1814-1856

07. Sophia Schoenmaeckers 1807-1861

08. Karel Of Coune 1867-1868

09. Jacob Schoenmaeckers 1805-1874

10. Paulina Schoenmaeckers 1877-1879

11. Cecile Schoenmaeckers 1881-1889

12. Felix-Alfred van Coune1871-1890

13. Alexander Adolphe van Spliet en Clotilde Schoenmaeckers 1837-1904

14. Pauline Baron van Rosen van Haren, douairiere van Mr. Alexandre Schoenmaeckers 1821-1910

15. Augustus Schoenmaeckers 1850-1911

16. Jeanne Schoenmaeckers 1883-1933

17. Marie Auguste René Schoenmaeckers, Lucian Feijerick Lady's echtgenoot 1879-1933

18. Marie-Anne Therese, gravin van de Monceau, echtgenote van Augustus Schoenmaeckers 1855-1941

19. Marguerite Marie Leonie, baronesse van Waha-Baillonville, echtgenote van Andre Schoenmaeckers 1889-1944

20. Hélène Schoenmaeckers 1894-1945

21. Eliane 1950-1950

22. Genevive 1951-1951

23. Marie Françoise Schoenmaeckers, echtgenote van ridder Lagasse De Locht 1880-1952

24. Henry Mary Jean Eugene Andre de Valensart-Schoenmaeckers, echtgenoot van Margueria baron van Waha-Baillonville 1884-1952

25. E. Lagasse 1880-1955

26. Gérard Auguste Marie Ghislain Schoenmaeckers 1912-1964

27. Adèle Schoenmaeckers 1888-1969

De voormalige rouwkapel werd omgedoopt tot Schoenmaeckerskapel. Deze kapel hoorde ooit toe aan de familie Schoenmaeckers.

28. Jacques De Valensart Schoenmaeckers1902-1984

29. Stone Schoenmaeckers 1911-1999

30. Maria van Valensart Schoenmaeckers, geboren Gilliot 1901-1999

31- Marie-Jeanne Schoenmaeckers, geboren Van Houcke 1915-2006Schoenmaeckerskapel

In 2017 heeft de familie Schoenmaeckers financieel bijgedragen aan het herstel van de H. Walburgakerk. De voormalige rouwkamer van Begrafenisvereniging St. Walburgis werd een fraaie dagkapel en kreeg tijdens het bezoek van de Familie Schoenmaeckers aan Amby op 21 april 2018 de naam Schoenmaeckerskapel.