Hand aon Hand Ping Ping

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een volle Amyehoof bij “Hand aon Hand Ping Ping”

Op 28 januari 2024 werd in de Amyerhoof een carnavalsmiddag gehouden voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking: Hand aon Hand Ping Ping. Het was niet de eerste keer dat dit feest in Amby werd gehouden onder de paraplu van Radar, de stichting die mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg op maat ondersteunt. In het streven naar een samenleving waarin geen onderscheid is tussen mensen mét en zonder een verstandelijke beperking is dit carnavalsfeest een voorbeeld bij uitstek. Vandaar dat bij dit feest ook mensen zonder beperking welkom zijn om mee te vieren, zowel vrijwilligers als “Kammeräötsjes”.

Het idee

Een dansje met Prinses Suzanne van de Sjlaaibök

In 2015 werd bij Radar het idee geboren om in het kader van “inclusie” (iedereen mag meedoen) een carnavalsmiddag te organiseren voor haar cliënten in Maastricht en omgeving. Monique Hollanders, die bij Radar de taak heeft activiteiten voor vrijetijdsbesteding van cliënten te organiseren, kreeg de opdracht hiervoor een opzet te bedenken. Samen met andere zorgaanbieders werden de handen ineengeslagen: Maasveld (van Koraalgroep), Samen Onbeperkt en Philadelphia waren bereid mee te werken. M.b.v. sponsoring door o.a. Stichting Aktie 68, Steunfonds Radar en particuliere gevers werden de geraamde kosten gedekt. Zaalhuur, verzekeringen, geluidsapparatuur en zelfs een zakje snoep voor de bezoekers konden worden betaald! Consumpties en een carnavaleske toegangsprijs (11 euro) moesten (nu nog) door de bezoekers zelf worden betaald. Maastrichts artiest Patrick van de Weijer, toen lid van c.v. de Tempeleers, vond het een eer mee te werken en wilde de middag wel presenteren. Bij het zoeken naar een naam voor dit feest werd zijn idee “Hand aon Hand Ping Ping” unaniem omarmd: de titel van dit Maastrichts leedsje uit 1977 (van J.Pletzers/J.Kraft) dekt immers helemaal de lading van de te houden activiteit.

Artiest Saskia Theunisz midden tussen haar bewonderende fans

Om de middag luister bij te zetten werden artiesten gevraagd, die bij de cliënten populair waren en waarvan de liedjes - carnavalskrakers - bekend in de oren klonken. Veel artiesten zegden enthousiast hun medewerking toe en gaven aan te willen optreden tegen een vaak zéér gereduceerd tarief. In samenwerking met de Tempeleers werd een gaatje gevonden in de agenda van de Platte Zaol in Maastricht, die toch al een weekeinde was gereserveerd door deze carnavalsvereniging voor hun activiteit “De Zeute Inval”.

De eerste jaren

Het eerste feest in 2016 werd een enorm succes. De meewerkende zorgaanbieders hadden geregeld dat cliënten konden komen van thuis uit of vanaf de Woonvormen van Amby, Maasveld-Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Heerlen. Er werd reclame gemaakt en er werd vervoer geregeld voor degenen die niet zelfstandig konden reizen. Er werd gezorgd voor eigen vrijwilligers vanuit de verschillende stichtingen,

Trots op de foto met Prins Roy van de Tempeleers

maar ook voor “Kammeräötsjes”: mensen uit de omgeving die samen met de cliënten kwamen meevieren, mee sfeer maakten en ook een oogje in het zeil hielden. Presentator Patrick kondigde de artiesten aan, zweepte iedereen op om in de polonaise mee te doen en verwelkomde de Tempeleers die met de Hoeglöstige Prins en Raad van Elf acte de présence gaven. In deze eerste jaren was het feest gratis. Alle aanwezigen genoten ten volle. Dit was zeker voor herhaling vatbaar! In 2017 en 2018 kreeg “Hand aon Hand Ping Ping” in de Platte Zaol dan ook enkele zeer geslaagde herhalingen.

Iets andere organisatie

Huub Adriaens: Zingk geer allemaol good hel mèt?

Het idee om elk jaar deze middag in een andere wijk van Maastricht te organiseren haalde de eindstreep niet en is in 2019 blijven steken bij het feest in Amby. Dat is toen erg goed bevallen! In 2020 werd de middag weer gehouden in de Platte Zaol. “Aktie 68” zorgde toen voor een mooie financiële handreiking en nam alle kosten van het feest voor haar rekening. Helaas gooide daarna de coronapandemie roet in het eten. Door de algemene lockdown en andere maatregelen kon het feest twee jaar achter elkaar (2021, 2022) jammer genoeg geen doorgang vinden. Na het corona-tijdperk is “Hand aon Hand Ping Ping” echter weer enthousiast opgepakt. Radar Vrijetijd is nu de zorgaanbieder die deze middag zelfstandig organiseert, maar nu zonder hulp van bovengenoemde zorgaanbieders. Cliënten van andere instellingen zijn echter nog steeds gewoon welkom. Het motto is immers: Carnaval vieren we samen! Nieuwe mensen leren kennen is immers altijd leuk.

Naar Amby

Met Prins Tum van de Sjlaaibök in de polonaise

Omdat de Platte Zaol voor het aantal bezoekers wel erg groot bleek en cliënten verloren dreigden te lopen in de grote ruimte, werd het feest in 2023 weer georganiseerd in de Amyerhoof. En ook al moet er bij Radar vanuit kostenbesparing wat worden beknibbeld op activiteiten, toch kon in 2024 het feest voor maar liefst de 7de keer doorgang vinden. Er is bewust gekozen voor de Amyerhoof: de zaal heeft precies de juiste afmetingen voor de bezoekers, is rolstoel-toegankelijk en heeft een invalidentoilet. Voor taxibusjes en andere vervoermiddelen is de parkeerplaats van het Severenplein, vlak voor de Amyerhoof, een prima gelegenheid om iedereen veilig te laten uit- en instappen. De bus stopt bijna voor de deur en dat is gunstig voor mensen die zelfstandig kunnen reizen en met het openbaar vervoer komen. Erg welkom is dat de stichting Amyerhoof de zaal gratis aanbiedt! Daarnaast is het mooi dat naast de “vaste” vrijwilligers van Radar vanuit Amby veel “Kammeräötsjes” komen meehelpen om de middag voor iedereen te doen slagen. De Ambyse Sjlaaibök, met Groot Prinsenpaar en de voltallige jeugdafdeling, zijn de hele middag aanwezig, vieren met de cliënten mee en fêteren enkele bezoekers en medewerkers met een medaille. De Tempeleers komen jaarlijks met hun Hoeglöstigheid, steken de bezoekers een carnavalshart onder de riem en delen aan iedereen hun zeer gewilde “knuipkes” (kleine medailles) uit.

Sponsoring

Presentator Patrick van de Weijer

Door sponsoring/giften van fondsen en vooral ook particulieren kan een keur aan artiesten komen optreden tegen een nog steeds aangepast laag tarief. Artiesten als Huub Adriaens, De Köp, Saskia Theunisz en Kelly (allen in 2024) doen het geweldig bij de feestvierders. In het verleden traden ook artiesten op als Ziesjoem, duo X-elle, Frans Croonenberg, Kartoesj, Marleen Mols en Angelina, doch door drukke agenda’s kunnen niet allen elk jaar bij “Hand aon Hand Ping Ping” aanwezig zijn. Maar het moet gezegd: ze zouden graag willen, want alle optredens zijn geweldig. Wat is nog leuker dan samen met de bezoekers op het podium staan, of gewoon midden in de zaal tussen de feestvierders in en dan samen meezingen (of brullen) in de microfoon! Daarbij moet ook worden vermeld dat het tweemans-orkest Père et Fils (Peter en Remco Troquet) tussen de optredens door voor een prima sfeer zorgen. Daarnaast zijn de (deels) gesponsorde hapjes van het Amies Frietsje die tussendoor worden gepresenteerd, naast het zakje snoep dat de cliënten gratis aangeboden krijgen, elk jaar erg welkom. En dat alles, al vanaf het eerste jaar en elk jaar weer, op een aanstekelijke manier gepresenteerd door een enthousiaste Patrick van de Weijer.

Toekomst

Kiek Jorn, dao keump de Prins!

Op 16 februari 2025 vindt “Hand aon Hand Ping Ping” opnieuw plaats in de Amyerhoof. Het ligt in de bedoeling dat er nóg meer bekendheid zal worden gegeven aan het feit dat steeds meer mensen uit Amby op deze middag een kijkje kunnen komen nemen of mee komen feesten als “Kammeräötsje”. Je helpt al mee als je mee zingt en meedoet in de polonaise, al dan niet een rolstoeler duwend. En wie weet, misschien wordt er ooit nog eens een “Hand aon Hand Ping Ping”-Prins en/of -Prinses uitgeroepen op deze middag.


Een Kammeräötsje vertelt

Een enkele keer ben ik met mijn broer naar “Hand in Hand Ping Ping” geweest. Dat waren altijd erg gezellige middagen. Sinds een paar jaar neem ik mijn eega mee. Die let dan buiten op het verkeer als de bezoekers worden gebracht en later weer worden opgehaald. Daar hoort voor sommigen ook enige hulp bij voor het traplopen of het bij de ingang manoeuvreren met de rolstoel. Zelf help ik eerst bij de garderobe: jas uittrekken en bij een herkenbare kleur ophangen, kostuums bewonderen en een trotse glimlach krijgen als iemand complimentjes hiervoor in ontvangst neemt. Je krijgt dan vaak spontaan hele verhalen te horen over de aankoop van het carnavalspakje, waar hij/zij al carnaval heeft gevierd en hoe het met de gezondheid gaat. Heerlijk en ongeremd is dat.

Opzwepend optreden van Kelly
Een selfie met Huub Adriaens

Als de meesten in de zaal hun plekje hebben gevonden gaat het feest écht beginnen: samen zingen, hossen, zo mogelijk springen en al dan niet met de rolstoel meedoen in de polonaise. Je ziet de brede lach van oor tot oor, er wordt met armen gezwaaid en de pretoogjes die je ziet zijn dan een dikke beloning. Tussendoor maak ik een praatje, haal een consumptie voor wie dat niet zelf kan en worden er over en weer de nodige grapjes gemaakt. Komt er een artiest op het podium, dan is het mooi om een rolstoeler tot helemaal vooraan te rijden zodat van kortbij genoten kan worden. Leuk om te zien is als een artiest contact zoekt met de mensen uit het publiek. Datzelfde geldt ook als de Prins en gevolg op bezoek komen. Even met de rolstoel naar hem toe, zodat ook iederéén een speldje (“knuipke”) krijgt, dat dan met grote trots geshowd wordt - vooral als een foto wordt gemaakt. Of een selfie met de artiest natuurlijk! Rond half vijf begint het hier en daar te “kriebelen”, want “Ik moet op tijd thuis zijn voor het eten”. Dan worden de jassen massaal opgezocht. Tot wel tien keer wordt naar buiten gekeken: “Is mijn busje er al?” Zo nee, dan zie je iemand verontwaardigd terug naar binnen gaan, maar maak je een praatje als afleiding en om het ongeduld een beetje weg te krijgen. En dan eindelijk: daar is de bus! Dan volgt opgelucht het handje schudden, soms een knuffel en de wens: “Fijne carnaval en tot de volgende keer”.


Dan opeens is de zaal helemaal leeg. Stil. Maar de napret zit nog volop van binnen.

Volgend jaar graag weer!