Historie van C.V. De Sjlaaibök 12: Penningmeesters

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van het 66-jarig jubileum
Logo van c.v. De Sjlaaibök

In de 66 jaar van het bestaan van de Sjlaaibök zijn er slechts 3 personen geweest die op de schatkist hebben gepast, of anders gezegd: erop gelet hebben dat de bodem niet in zicht kwam. Er is dus niet veel verloop geweest bij de penningmeesters, waarmee is aangetoond dat de vereniging het grootste vertrouwen had en heeft in deze “schatbewaarders”.

De eerste penningmeester

”Noonk” Jef Piters, de eerste penningmeester

Jef Pieters was de eerste penningmeester, die vooral in de beginjaren flink zijn best moest doen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En dat was in die eerste jaren vaak het geval. Bij de oprichting werd immers gestart met een lege kas! Deze werd gespekt door de leden van de raad van Elf: getrouwde leden betaalde fl.25,00 en vrijgezellen fl15,00 contributie. Daarnaast kwam er een bijdrage van de caféhouders á raison van fl.25,00. Eén van hen, die er kennelijk brood inzag dat carnavalsactiviteiten werden georganiseerd, sponsorde zelfs fl.40,00.

De eerste acties

De gekostumeerde voetbalwedstrijd in 1956, met versterkte “verpleegstersthee” van Nike Braeken in de pauze

Uiteraard werden er ook acties gehouden. Zo werden er langs de deur - en natuurlijk werden de cafés hierbij niet overgeslagen… - 613 dweilen verkocht. Ook werd een gekostumeerde voetbalwedstrijd georganiseerd op kermisterrein “’t Kempke” (nu Lindeplein), waarvan de opbrengst exact 32 gulden en 8 cent was. Men had ook in die tijd oog voor de “Sjariteit”, want vanaf de beginjaren werden de zieken en eenzamen door Prins Carnaval bezocht met een “fruitsjeutelke”. Om geld in de kas te krijgen werd verder nog een jaarlijkse “Vlaamse kermis” georganiseerd op het parkeerterrein van Café Wijnands (“de Zwever” in de Pin), compleet met schiettent en ouderwetse kegelbaan. En ook toen al collecteerden de dames van de Raad van Elf in de optocht. In 1975 vond Jef Pieters dat z’n taak erop zat en werd de kas overgedragen aan raadslid Bèr Schuimer.

De tweede penningmeester

Bèr heeft deze taak met verve vervuld en er werd geen gulden, later geen euro, uitgegeven zonder dat Bèr hier weet van had. Aan het einde van de 70-tiger jaren werd de Vlaamse kermis, die in de loop der jaren ter ziele was gegaan, nieuw leven ingeblazen. In de toenmalige speeltuin aan de Jan Petersstraat werd een “Fancy Fair” gehouden, waaraan ook nu de schiettent en de kegelbaan niet ontbraken. De “Keuken van tante Bet” was nieuw: men kon er naar hartenlust servies stuk gooien.

Een activiteit in de open lucht brengt natuurlijk wel het gevaar met zich mee dat het weer roet in het eten kan gooien. Maar toen er in een jaar plotseling noodweer verwacht werd, brak nood de wet. Door de goede relatie met het toenmalige garagebedrijf van de Gebroeders Rosier werd het gehele gebeuren in een paar uur tijd naar binnen verhuisd en kon Bèr na afloop tevreden de kas tellen.

Bèr Schuimer, de tweede penningmeester

Sjteunbök

Door het veranderend tijdsbeeld kon lang niet meer “alles voor niets” en moest ondanks de inzet van veel vrijwilligers een en ander wat professioneler aangepakt worden. De jaarlijkse opbrengst van de “Fancy Fair” (rond de fl.2000,00) was niet meer voldoende en zo werden in 1992 de Sjteunbök in het leven geroepen. Door een bijdrage van fl.111,00 te betalen gaf je te kennen dat je de Sjlaaibök een warm hart toedraagt. Deze actie bleek een schot in de roos, want er werden in het eerste jaar maar liefst 39 Sjteunbök ingeschreven.

Beurzen en dozen

Bèr hield de boeken perfect bij. Moest je geld hebben of had je iets te declareren, dan moest er natuurlijk wel een bonnetje ter verantwoording bij. In het magazijn achterin zijn schoenenwinkel kreeg je dan van Bèr je geld vanuit een van zijn beurzen of dozen. Aan het einde van de vorige eeuw deed de computer ook z’n intrede bij de Sjlaaibök. Ber moest de boekhouding digitaliseren en met enige hulp is hij ook hierin geslaagd.

De derde penningmeester

RonaldBoesten, de derde penningmeester

In 2014 vond Bèr het mooi geweest en werd de kas overgedragen aan Ronald Boesten, die er tot op heden zorg en verantwoordelijkheid voor draagt. De vereniging gaat hierin met de tijd mee: Ronald is er de laatste jaren in geslaagd om bijna zonder kasgeld te werken, want het betalingsverkeer gaat in deze tijd digitaal, via betaalverzoeken, tikkies en mobiele pinautomaten.


Er gaat vandaag de dag nogal wat geld in en uit de vereniging. Jaarlijks wordt er zo’n slordige 22000 euro uitgeven om alle onkosten te dekken. Hiervan worden heel wat zaken betaald die voor de buitenwacht vaak als “vanzelfsprekend” overkomen, zoals de jeugdafdeling, de optocht, de zittingen, de medailles, orkesten, het Sjlaaiblaad enz. Een voorbeeld ter illustratie : er wordt jaarlijks een bedrag van maar liefst circa 4000 euro uitgegeven aan Prinselijke onderscheidingen (Grote Prins en jeugd). En niet minder belangrijk: er is ook een bijdrage in de onkosten van de jaarlijkse Prins van Amie. Het devies van De Sjlaaibök is immers dat iedereen in Amby Prins moet kunnen worden, ongeacht de dikte van iemands portemonnee.

”’t Tuutsje”

Een van de oudste acties die wordt ondernomen is wel “het Tuutsje”. Dit bruine zakje zit al sinds de 60-tiger jaren in het (gratis, deur-aan-deur verstrekt) Sjlaaiblaad en wordt door de leden van de Raad van Elf opgehaald ter ondersteuning van de “Sjariteit”.

Sinds de annexatie bij Maastricht ontvangen De Sjlaaibök geen subsidie meer van de overheid. Het houden van acties is dus van het grootste belang voor het voortbestaan van de vereniging. De opbrengsten van de Sjteunbök-donatoren, het heffen van contributie, de violenactie, wandeltochten, de loterij, de verkoop van snoep en drank tijdens de kinderzitting, de verkoop van vlaggen enz. moeten bijdragen tot het sluitend krijgen van de jaarlijkse begroting. Ter geruststelling: dit lukt de laatste jaren wonderwel vanwege de inzet van de penningmeester, het bestuur en de leden. Financieel is C.V. De Sjlaaibök een gezonde vereniging en doet ze erg haar best om dit zo te houden.

Zie ook