Huize Kampveld

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gezicht op de voor- en zijkant van Huize Kampveld. Foto Ton Bron, 2017.

Huize Kampveld, in de volksmond ook wel “De Villa” genoemd, is een van de markante gebouwen in Amby. Dit gebouw is te vinden aan de Severenstraat, met oprit en entree aan de Van Slijpestraat. Het adres van dit rijksmonument is dan ook Van Slijpestraat 2A, 6225 BM Maastricht-Amby.

Historische beschrijving

In 1887 werd Huize Kampveld gebouwd in opdracht van de familie Stevens, die tevens eigenaar was van het kasteel Severen.

Voorzijde villa Kampveld met entree. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Achterzijde met balkon. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De naam van de villa kan ontleend zijn aan het terrein dat onder meer op een kaart uit 1883 ‘Op het Kamp’ wordt genoemd. Dit gebied heette ook wel ‘Achter de Kerk’, in de tijd dat er hier nog geen straatnamen waren toegekend. De bouw van dergelijke grote woonhuizen was vanzelfsprekend voorbehouden aan welgestelde families, zoals de familie Van Slijpe, Schoenmaeckers, Hermens en Van Aubel. Van enkele bewoners van Huize Kampveld is inmiddels het volgende bekend.

De oudst bekende bewoners zijn leden van de familie Stevens. Voor Amby was deze familie niet onbekend. De Maastrichtse fabrikant Prosper Joseph Hubert Stevens, geboren in 1846, leidde samen met zijn drie broers een door hun vader gestichte wapenfabriek te Maastricht. Met de fabricage en verkoop van geweren verdienden zij een fortuin. In 1880 verkochten zij de fabriek, waarna Prosper van zijn deel van de opbrengst het landgoed Severen kocht. Zijn broers betrokken kasteel Bethlehem te Limmel en Huis Proosdij te Meerssen. Prosper stierf kinderloos in juni 1902. Het ligt voor de hand leden van de familie te koppelen aan de bouw van Huize Kampveld. Wat precies de familierelatie is, blijft nog onduidelijk, maar begin 1900 woonde er het echtpaar Stevens-Claikens. Fernand Jean Joseph Stevens was gehuwd met Anna Victoire Lambertine Claikens. Uit 1906 dateert een advertentie, waarin mevrouw Fernand Stevens een ‘bekwame, stille, Tweede Meid, kunnende naaien en strijken’ voor het huishouden vroeg. Hij overleed, 46 jaar oud, op 13 oktober 1911, waarop Anna nog tot 1920 in Amby bleef wonen; op 25 oktober van dat jaar werd de inboedel verkocht en vertrok zij naar het buitenland.

De villa met toebehoren, zoals boomgaarden, park met schuur en personeelswoning, werd kort daarop gekocht door jonkheer Pieter Joachim Roger Rendorp uit Valkenburg. Hij was op 5 april 1910 te Sint Pieter in het huwelijk getreden met Maria Hubertina Ernestina Regout, een achterkleindochter van de fabrikant Petrus Regout. In een advertentie uit 1921 vermeldt hij, als bewoner van Huize Kampveld, het verlies van een koperen kilometerteller, hetgeen kan wijzen op het bezit van een automobiel. Jaarlijks vond de verkoop plaats van allerlei soorten fruit op stam. In 1926 bijvoorbeeld werden door deurwaarder Evers te Meerssen in de herberg van Lambert Smeets ‘aan de Kerk’ te Amby, onder meer de kersen van 33 bomen van Huize Kampveld in het openbaar verkocht. De verkoop een jaar eerder van ‘elektrische palen’, slaat wellicht op rondhout voor de plaatsing van telefoonleidingen.

De familie Rendorp verhuisde enkele jaren later. Op 25 oktober 1930 werd het pand per 1 april 1931 te huur aangeboden. Het vinden van een nieuwe huurder duurde nog tot 1933, toen Adolph Pieter Hendrik Boellaard (1882-1956) zich op 8 september van dat jaar, samen met twee mannelijke en drie vrouwelijke personen, in de gemeente Amby liet inschrijven en waarbij Villa Kampveld als behuizing werd vermeld. Overste Boellaard was officier bij de Koninklijke Marechaussee en waarschijnlijk was hij gestationeerd in de kazerne aan de Scharnerweg (gebouwd in 1915). De kazerne aan de Ambyerstraat Zuid was na de Eerste Wereldoorlog van weinig betekenis meer. Ook mevrouw Boellaard zocht in 1934 extra hulp in de huishouding: ‘nette dienstbode gevraagd bekend met koken, inmaken en kamerwerk’. Uiteindelijk zou het echtpaar maar vijf jaar in Huize Kampveld wonen, daar de overste in maart 1938 naar Rotterdam werd overgeplaatst. Van het echtpaar is uit deze jaren een foto bewaard gebleven waarop het op de trap naar de entree staat.

Twee maanden na hun vertrek wordt het pand op 30 mei 1938 in openbare verkoop aangekocht door de familie Van Aubel, die het gebouw kort daarop te huur zet. Het adres is inmiddels van ‘Achter de Kerk in Amby’ gewijzigd in Severenstraat 3. Lambert van Aubel stond bekend als een welgestelde boer; hij bezat tal van panden in het dorp. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse en Amerikaanse militairen gehuisvest. Het had het interieur van de villa geen goed gedaan, getuige de herinnering van Gerarda Plantaz. Door de woningnood gedwongen, vorderde de gemeente Amby het pand en huisvestte er vervolgens enkele gezinnen. Het echtpaar Plantaz-Braeken huwde in 1948 en het gezin werd eveneens in Huize Kampveld ondergebracht. Gerarda herinnert zich nog het fraaie maar ook vervallen interieur met de grote hal, de grote en hoge kamers met schouwen en de keukens en enkele kelders in het souterrain. Zij bewaart er goede herinneringen aan. In 1955 verhuisde het gezin naar het eerst opgeleverde van de witte huisjes even verderop aan de Van Slijpestraat; zij woont er nog steeds.

Spelende kinderen in het park rond Huize Kampveld in 1952: Erna van de Wijck, Monique en Annelies Simons, Rob Plantaz.

In de volgende jaren volgden nieuwe eigenaren elkaar op. Bekend zijn de namen Leufkens en Paes; in de jaren 1980 kwam de villa in handen van G.J.M. Op den Camp, die in 1987 het Buro Hoen in Maastricht opdracht gaf tot een rigoureuze verbouwing in appartementen en kantoorruimten. In 1990 volgde nog de bouw van enkele garages. De huidige eigenaar Roger Dassen in Gronsveld kocht het monumentale pand van de heer Op den Camp in december 2015. Hij verhuurde de villa aan tien bewoners. Inmiddels is het park rondom de villa ingrijpend veranderd, mede door het noodgedwongen verwijderen van enkele monumentale bomen.


Het gebouw aan de Van Slijpestraat staat op de Rijksmonumentenlijst. Volgens de beschrijving is Huize Kampveld van architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl, het materiaalgebruik en de ornamentiek. Vanwege het bijzondere aanzien en de situering is het pand voor Amby van groot belang.

Speciale vermelding verdient het Koetshuis. Hier woonde een zekere Schreurs, opgevolgd door Nijssen en later het gezin Seijben, de tuinman van Huize Kampveld. Na enige tijd van leegstand werd het bewoond door het gezin Huijnen, de laatste bewoners. Dit koetsiershuis moest later wijken voor de huizenrij, die gebouwd is aan de Cramer van Brienenstraat tegenover het kerkhof.

Bouwtechnische omschrijving

Huize Kampveld is gebouwd rond 1880 ten westen van het oude dorpscentrum van Amby, thans omsloten door een naoorlogse uitbreidingswijk. De stijl waarin Huize of Villa Kampveld is gebouwd, wordt eclectisch genoemd, een stijl waarin verschillende historische stijlen of elementen worden gecombineerd. Deze combinatie van stijlen komt in de 19e en 20e eeuw voor. Huize Kampveld is te vergelijken met enkele andere villa’s in Maastricht, zoals Villa Lhoëst aan de Blekerij, Villa Maya en Villa Regout aan de Sint Lambertuslaan of Villa Wyckerveld aan de Meerssenerweg. Het bouwjaar van Huize Kampveld is waarschijnlijk 1886 of korte tijd later, een jaartal dat ontleend wordt aan de vermelding van dit jaar op een van de dakpannen, die geleverd werden door de ‘Stoompannenfabriek van Echt’. Omstreeks 1990 is de villa heringericht met wooneenheden en souterrainkantoren, waarbij het terras en balkon aan de achtergevel zijn voorzien van tussenschotten, een brandtrap langs de daktoren is aangebracht en een vrijstaande garage-eenheid is bijgebouwd. Huize Kampveld heeft twee bouwlagen, plus een souterrain- en zolderverdieping, het geheel in dwarsrichting ten opzichte van de van Slijpestraat. Plattegrond laat een vierkante hoofdvorm zien, die aan de is achtergevel voorzien van een torenachtige uitbouw. In de oksel van toren en zuidgevel bevindt zich een plinthoog terras en overkapping met balkon.

Monumentale trap in het pand. Foto W. Mes.

In de oostgevel bevindt zich een trappenhuisuitbouw van twee lagen onder plat. De voorgevel bevindt zich op het noorden, met drie vensterassen over twee bouwlagen, elk bekroond door een dakkapel. De entree bestaat uit een centraal geplaatst bordes dat toegang geeft tot de dubbele entreedeur met traliewerk, onder een luifel van ijzer en glas. De rechteras van de voorgevel risaleert enigszins en doorbreekt de symmetrie. Aan de zijgevels ziet ment twee vensterassen, eveneens bekroond door dakkapellen. De achtergevel, incl. de toren, heeft drie vensterassen. De villa heeft een gestucte plint met imitatievoegen en rechthoekige souterrainvensters met traliewerk. De optrek is van baksteen, gemetseld in kruisverband, gestucte lisenen, venster- en deurlijsten en speklagen. De plint-, dorpel- en gevellijsten en bordestraptreden zijn van hardsteen. Terras- en balkonbalustrades zijn van smeedwerk, gietijzeren kolommen met kapitelen en in de geornamenteerde smeedijzeren voordeurluifel bevindt zich glas-in-lood. In de gevels bevinden zich segmentboogvormige, zowel enkele als dubbele houten T-vensters, alsmede segmentboogvormige dubbele houten balkon- en terrasdeuren. Het hoofdvolume van de villa heeft een schilddak met kruispannen.

Dakpan met het jaar 1886. Foto R. Dassen, 2017.
Medaille voor de Sjteunbok van de Carnavalsvereniging in Amby, met afbeelding van Huize Kampveld. Foto W. Mes.


De dakkapellen zijn gemaakt met houten topgevelbeschotten in frontonvorm, overstekken op consoles en houten klauwstukken. De torenspits bevat leien in Maasdekking en een dakkapel en er bevinden zich smeedijzeren nokpionnen op de toren. Bakgoten zijn bevestigd op decoratieve hardstenen consoles. In het interieur, waarvan de indeling ten dele is gewijzigd, zijn onder meer van belang de tegelvloeren in de gangen op begane grond en souterrain, de oorspronkelijke deuren in geornamenteerde lijsten en stucwerk lambriseringen in de eerste bouwlaag, dubbele deuren met zijlichten tussen vestibule en gang. Waardering is er voor Huize Kampveld vanwege de architectuurhistorische waarde: de bouwstijl, de esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De villa is van bijzondere betekenis vanwege de situering en van bijzonder belang voor het aanzien van Amby. De villa beschikt over een hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur. Bovendien beschikt Huize Kampveld in regionaal opzicht over een redelijke mate van zeldzaamheid.