Scouting Amby

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo Scouting

Scouting Amby is een jeugd- en jongerenvereniging die op 7 maart 1946 werd opgericht. Huidige locatie is gelegen aan de Ambyerstraat Zuid 90. De leden worden ook wel scouts genoemd worden. De scouting is een door Robert Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie. Voor de fusie van alle scoutingorganisaties in 1973 werden in Nederland de termen "padvinderij" en "verkennerij" gebruikt.

Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 40 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen.

Geschiedenis

Verkenners in de jaren '50 of '60

Op 7 maart 1946 startten enkele mensen verkennergroep St Paulus. De groep bestond uit vier patrouilles die werden geleid door Wiel Urlings, Jan Caelen, Jean Slangen en Bèr Willems. De naam St. Paulus werd aangedragen door de aalmoezenier, omdat St.Paulus als vroegere tentenmaker de beschermheer is van reizigers en kampeerders. Ook toen vonden de activiteiten al plaats in het Patronaat, waar nu nog steeds de activiteiten worden ontvouwen. Het gebouw zelf is omstreeks eind negentiende eeuw gebouwd en herbergde onder andere het gemeentehuis, veldwachters woning en het gemeentelijk archief. Naast de welpen en de verkenners werd in 1967 gestart met de Rowans. Deze speltak, onder leiding van Wiel Claessen, kwam in plaats van de seniorenverkenners en bood programma's voor jongens van 14 tot 17 jaar. In 1971 werd er zelfs een speltak opnieuw geïnstalleerd, de pivostam Ambiorix. Gedurende de jaren ‟70 veranderde er veel op landelijk niveau. Heel verkennend-engidsend- Nederland fuseerde tot Scouting Nederland. Een en ander had ook zijn gevolgen voor de St. Paulus en St. Lidwina gidsengroep die eind jaren veertig is opgericht. Beide groepen fuseerden in 1974 namelijk tot scouting Amby. In 1976 bestond scouting Amby 30 jaar en bij dit jubileum werd het troeplokaal grondig onder handen genomen. Na een intensieve verbouwing was er door uitbreiding volop ruimte en had iedere speltak haar eigen lokaal.

Jaren '80 en '90

Jubileum Scouting in jaren '70

De jaren tachtig en negentig tekenden zich door het streven naar stabiliseren van de kwaliteiten die er waren. Uitbreiding was niet aan de orde. Belangrijk om te vermelden was het 40-jarig jubileum, dat met volle overgave werd gevierd. Aansluitend kenden men de volgende jaren veel hoogtepunten. Zo deed de Scouting met grote aantallen mee aan de Europese Jamboree (1994) en de Wereldjamboree (1995). In 1999 zijn zelfs enkele leden naar de Wereldjamboree in Chili geweest! Het vijftig jarig jubileum in 1996 werd groots gevierd met allerlei activiteiten. Zo was er een H.Mis, een reünie en een groepskamp in Wiltz-Luxemburg, een wel zeer bekende pleisterplaats voor diverse scoutinggroepen. Sindsdien is er zeker iedere 5 jaar een gezamenlijk groepskamp waarbij alle gelederen van scouting Amby vertegenwoordigd zijn. In het begin van deze eeuw werd het wat onrustiger. Dit had te maken met de huisvesting. Het huurcontract liep af en de verhuurder, de kerk, wilde een aantal lokalen aan de voorkant van het gebouw gaan gebruiken ten behoeven van het nieuwe parochiebureau. Omdat dit rechtstreeks ten koste zou gaan van de kwaliteit van het spelaanbod is deze zaak tot aan de kantonrechter uitgevochten. Uiteindelijk is een akkoord gesloten met het kerkbestuur waardoor het verlies van de lokalen een feit was. Een en ander betekende ingrijpende aanpassingen aan de lokalen en het clubdraaien. In 2002 overlijdt oprichter en oud-voorzitter Jean Slangen.

Na 2000

Afgelopen jaren ziet men een uiterst positieve trend waarbij de daling van het aantal leden in de jaren tachtig en negentig volledig is ingehaald. Momenteel zijn er ruim 140 leden en kaderleden! Bovendien bestaat een zekere continuïteit in de acties die ze gedurende de jaren organiseren. Zo wordt de rommelmarkt reeds bijna 40 jaar georganiseerd en mag Amby al bijna een halve eeuw proeven van hun oliebollen. Ook sedert 14 jaar haalt men de mooiste kerstbomen vers bij de beste kwekers in de Ardennen.

Gedurende ruim 70 jaar heeft het scoutingspel bewezen een waardevolle vrijetijdsbesteding te zijn. Dit komt terug in de hoofddoelstelling om het scoutingspel centraal te stellen. De andere speerpunten zijn op het traditionele scoutingspel gebaseerd. Zo willen de scouting de jeugd tot en met 18 jaar een zinvolle vrijetijdsbesteding geven door het scou-tingspel te spelen op een leerzame manier met respect voor de natuur, de medemens en jezelf. Door al die jaren heen is scouting in Amby een begrip geweest.

Vooruitziende blik

Pauselijke onderscheiding voor een van de oprichters van verkennersgroep St. Paulus: dhr. Jean Slangen. Deze werd uitgereikt t.g.v. het 25-jarig jubileum van de St. Paulusgroep in 1971. Bron: Limburgs Dagblad.

In augustus 1946 werden de volgende passages genoteerd in het eerste logboek van de verkennerij St. Paulus, die enkele maanden eerder is opgericht. 1e kampdag op 19 augustus 1946: “Eindelijk zijn dan de langverwachte kampdagen aangebroken. Alles wat er op het kamp en in de keuken nodig was werd de dag van te voren bij elkaar gebracht in het Hoofdkwartier. ‟s Morgens waren we allemaal gezamenlijk in de Heilige Mis die in de Zusterkapel werd opgedragen. Onder deze mis sprak onze aalmoezenier nog een flink woordje tot ons. Toen we ons de boterhammen goed hadden laten smaken, werd er opdracht gegeven ons reisvaardig te maken. Als dit gebeurd was werd het sein tot vertrek gegeven. Toen we op het kampterrein waren aangekomen, dat ons welwillend door de familie van Oppen werd afgestaan, legden we onze rugzakken af en werd er geopend met gebed en vlag hijsen. Onder het wapperen van de Nederlandse vlag werd dan aan onze keukens begonnen. Af en toe kwam de aalmoezenier, hopman of vaandrig een kijkje nemen hoe de zaak opschort. Dit ging natuurlijk goed want de jongens werkten allemaal even vrolijk en lustig mee. (…) Al heel vlug waren de koks en de bijkoks in volle actie. Het avondklokje werd geluid en spoedig zaten de patrouilles lekker hun eten op te peuzelen.”(…)

“Op het einde van de tweede kampdag, toen alle jongens waren afgezwaaid, ging de staf nog even naar den aalmoezenier om de „zaken‟ nog even onder de loupe te nemen. Nog verschillende tekortkomingen werden geconstateerd, maar over het algemeen genomen kon met toch heel tevreden zijn, ondanks geen geïnstalleerde verkenners wat eigenlijk tegen de spelregels is. Een mooie herinnering aan deze dagen is: er is een begin gemaakt aan de uitbreiding van onze groep wat onze aalmoezenier als volgt uitdrukte: “De adelaar spreidt z‟n vleugels en spoedig zal hij opvliegen.” ”

Men kan constateren dat de eerste stafleden en de aalmoezenier gelijk zouden krijgen. Inmiddels is Scouting Amby uitgegroeid tot een dynamische vereniging en reeds jaren een vaste waarde in het Amiese verenigingsleven.

Scouting Amby, Laat je uitdagen!


Externe links