Stichting 1866-2016

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stichting 1866-2016 werd opgericht op 30 november 2015 ter ondersteuning van de Sint Walburga kerk. Dit in het kader van het 150-jarig bestaan van de kerk. De stichting werd opgericht door Piet Keijmis, Marcel Janssen en Roeland Janssen. In 2020 werd de stichting opgeheven.

Doelstelling

Citaat uit de oprichtingsakte:

Het werven van fondsen voor het in stand houden van het culturele en materiële erfgoed van de Rooms Katholieke Kerk Sint Walburga te Amby (gemeente Maastricht), meer speciaal het interieur van de Kerk en zulks in het kader van de herdenking van het eenhonderd vijftig jarig bestaan van het huidige Kerkgebouw, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Herstelwerkzaamheden

De stichting is volledig onafhankelijk van de parochie en het bisdom opgericht om daarmee te waarborgen dat de fondsen ook daadwerkelijk volledig aan het gestelde doel besteed konden worden.

Het geld nodig voor de restauratie is door de stichting op verschillende manieren bij elkaar gesprokkeld. Zo is er bijvoorbeeld in Amby een huis-aan-huis collecte geweest, zijn er in de voormalige winkelruimte van Jos Heinemans aan de Ambyerstraat-Noord 2e hands spullen verkocht, zijn er veel donaties ontvangen en zijn er sponsor- en subsidie aanvragen gedaan bij diverse instanties.

Gedurende het bestaan van de stichting zijn in verschillende fases met behulp van diverse vrijwilligers en de in een aantal gevallen belangeloze terbeschikkingstelling van expertise, tijd en middelen van bedrijven herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het kerkinterieur en later ook delen van het exterieur. Een voor iedereen goed zichtbaar voorbeeld van herstelwerkzaamheden aan het exterieur is bijvoorbeeld het vervangen en verduurzamen van de defecte verlichting van de wijzerplaten van de kerkklok geweest in augustus 2017.

Opheffing

Het bestuur van de stichting had zich oorspronkelijk voorgenomen om alles binnen 2 jaren af te ronden en de stichting op te heffen echter de grote hoeveelheid werk dat er verzet moest worden in combinatie met de tijd die het nu eenmaal kost om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen (geld en materialen) heeft ertoe geleid dat de opheffing uitgesteld is tot 2020.

Externe link