Wooncomplex Martin Lamkincour

Uit Amiepedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Wooncomplex Martin Lamkincour, een fijne woonplek onder de kerktoren van Amby

Het Martin Lamkincour, zo genoemd naar de vroegere gemeentesecretaris Martin Lamkin van de voormalige gemeente Amby, is een zogenaamd 55+ Appartementencomplex fase 2. Het is gelegen aan de oostzijde van de Cramer van Brienenstraat en heeft een wijds uitzicht over de na-oorlogse “Nieuwe Buurt” (Sjroepbuurt). Voor de bouw van dit complex stond tot ca. 2007 uiterst rechts de voormalige garage Rosier. Links naast deze garage stond een rij van verouderde tweelaagse woningen, die aan de achterkant over oude garageboxen uitkeken op een nogal verwaarloosd leeg terrein vol onkruid. Deze vroegere woningen hadden hun entree aan de Cramer van Brienenstraat, terwijl bij het nieuwe complex elke woning de voordeur heeft gekregen aan een binnenplein: het Martin Lamkincour.

Lamkincour zijde Cramer van Brienenstraat
Uitzicht over de "nieuwe Buurt"
Binnenplein Lamkincour


Het wooncomplex

De bouw van dit nieuwe complex werd in twee jaar tijd gerealiseerd en de eerste bewoners trokken er al vanaf juli 2011 in. Het complex bestaat uit drie verdiepingen, in totaal 23 appartementen, met uitzicht over het mooie Martin Lamkincour. Nadat het complex was opgeleverd en de bestrating van de Cour gereed was heeft Woningstichting Maasvallei grote bloembakken en een aantal zitelementen geplaatst. Dat gaf natuurlijk direct een mooie groene uitstraling op de Cour. Het onderhoud van deze groenvoorziening werd uitgegeven aan een bedrijf. Het begin was even vreemd. Immers niet iedereen was bekend met elkaar en het was dus even wennen. Al gauw werd er onderling contact gezocht en vormde zich een groepje bewoners dat op toerbeurt bij iemand thuis een keer per drie maanden gezellig samen kwam. Deze samenkomsten worden nog steeds voortgezet en tijdens deze ontmoetingen komen natuurlijk allerhande onderwerpen aan de orde, waarbij ook de groenvoorziening op en rond de Cour wordt besproken.

Samenwerkende bewoners

Zes jaar geleden ontstond het idee om een Bewoners Overleg Commissie “Op de Cour” (afgekort BOC) op te richten met als doel een goed contact te onderhouden met Woningstichting Maasvallei, maar zeker ook t.b.v. de saamhorigheid onder de bewoners. Woningstichting Maasvallei vond dit een goed idee en ging hiermee akkoord, hetzij onder bepaalde voorwaarden. Onder de bewoners moest dan wel een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen worden. Zij vormen het bewonersoverleg. Deze verkiezing vond plaats en het BOC was een feit! Nagenoeg alle bewoners zijn BOC-lid geworden en betalen hiervoor een kleine maandelijkse bijdrage. Ook Woningstichting Maasvallei ondersteunt de BOC met jaarlijks een financiële bijdrage.

Gezamenlijke activiteiten

Vanaf het ontstaan van de BOC worden er jaarlijks een tweetal activiteiten georganiseerd: een gezellig etentje (burendag) in de zomer en een Nieuwjaarsborrel. Een aantal weken voor Kerstmis wordt het complex door de bewoners gezamenlijk zowel binnen als buiten opgesierd als opmaat naar de feestdagen. Dit geeft dan een feestelijke en gezellige uitstraling.

Groenvoorziening

Tijdens de burendag van 2017 opperden de bewoners het idee om de grote bloembakken opnieuw te schikken, zelf te beplanten en te onderhouden. Men wilde graag meer bloemen op de Cour. Het bewonersoverleg BOC ging hiermee aan de slag en wederom ging Woningstichting Maasvallei akkoord met dit idee. Wel moesten er enkele afspraken gemaakt worden. Zo is de BOC verantwoordelijk voor het organiseren, het beheer en het onderhoud. Maasvallei stelt de middelen beschikbaar die nodig zijn voor onderhoud. Denk hierbij aan een aftappunt voor water en een mobiele slangenhaspel. De bewoners die zelf geen groene vingers hebben en toch willen meedoen aan het maken van de bloemenpracht doneren jaarlijks een bijdrage. Hiervan worden de bloembakken en de bloembak aan de lantaarnpaal van bloemdragende planten voorzien. Deze opstelling met kleurrijke bloemen is vooral in de zomer maar ook in de winter al menig jaar een lust voor het oog. Zoals de titel van dit artikel aangeeft: een fijne woonplek!

Kleurrijke bloemenbak

Zie ook