Wooncomplex Martin Lamkincour

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wooncomplex Martin Lamkincour, een fijne woonplek onder de kerktoren van Amby

Uitzicht over de "nieuwe Buurt"

Het Martin Lamkincour, zo genoemd naar de vroegere gemeentesecretaris Martin Lamkin van de voormalige gemeente Amby, is een zogenaamd 55+ Appartementencomplex fase 2. Het is gelegen aan de oostzijde van de Cramer van Brienenstraat en heeft een wijds uitzicht over de na-oorlogse “Nieuwe Buurt” (Sjroepbuurt).

Lamkincour zijde Cramer van Brienenstraat

Voor de bouw van dit complex stond tot ca. 2007 uiterst rechts de voormalige garage Rosier. Links naast deze garage stond een rij van verouderde tweelaagse woningen, die aan de achterkant over oude garageboxen uitkeken op een nogal verwaarloosd leeg terrein vol onkruid. Deze vroegere woningen hadden hun entree aan de Cramer van Brienenstraat, terwijl bij het nieuwe complex elke woning de voordeur heeft gekregen aan een binnenplein: het Martin Lamkincour.Het wooncomplex

Binnenplein Lamkincour

De bouw van dit nieuwe complex werd in twee jaar tijd gerealiseerd en de eerste bewoners trokken er al vanaf juli 2011 in. Het complex bestaat uit drie verdiepingen, in totaal 23 appartementen, met uitzicht over het mooie Martin Lamkincour. Nadat het complex was opgeleverd en de bestrating van de Cour gereed was heeft Woningstichting Maasvallei grote bloembakken en een aantal zitelementen geplaatst. Dat gaf natuurlijk direct een mooie groene uitstraling op de Cour. Het onderhoud van deze groenvoorziening werd uitgegeven aan een bedrijf. Het begin was even vreemd. Immers niet iedereen was bekend met elkaar en het was dus even wennen. Al gauw werd er onderling contact gezocht en vormde zich een groepje bewoners dat op toerbeurt bij iemand thuis een keer per drie maanden gezellig samen kwam. Deze samenkomsten worden nog steeds voortgezet en tijdens deze ontmoetingen komen natuurlijk allerhande onderwerpen aan de orde, waarbij ook de groenvoorziening op en rond de Cour wordt besproken.
Bewoners Overleg Commissie: BOC

Bij de oplevering van het nieuwe appartementencomplex aan de Martin Lamkincour in 2011 heeft Woningstichting Maasvallei de voorwaarde gesteld dat er een Bewoners Overleg Commissie (afgekort BOC) geformeerd moest worden. Hiervoor hebben zich toen twee personen beschikbaar gesteld. Woningstichting Maasvallei ondersteunt deze Bewoners Overleg Commissie "Op de Cour" jaarlijks met een financiële bijdrage in vergaderkosten en bijkomende kosten. De Bewoners Overleg Commissie "Op de Cour" organiseerde vanaf toen enkele activiteiten. Bij een wetswijziging in 2015 heeft de Bewoners Overleg Commissie "Op de Cour" een iets andere positie ingenomen. Afgesproken werd dat de bewoners een maandelijkse bijdrage aan de zogenaamde “Feestcommissie" zouden betalen waardoor er jaarlijks meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze "Feestcommissie" werd toevalligerwijze beheerd door de voorzitter en secretaris/penningmeester van de Bewoners Overleg Commissie. Voor een goed begrip: de Bewoners Overleg Commissie "Op de Cour" en de "Feestcommissie" zijn twee apart functionerende instanties. Jaarlijks wordt er een gezamenlijk etentje in de zomer en een Nieuwjaarsborrel in januari georganiseerd.

Groenvoorziening

Kleurrijke bloemenbak

Groenvoorziening De Bewoners Overleg Commissie heeft zes jaar lang een inhoudelijke discussie gevoerd met Woningstichting Maasvallei over het onderhoud van de bloembakken. Uiteindelijk is de Woningstichting in 2016 overstag gegaan en kon de BOC aan de slag met de herschikking bloembakken, het zoeken naar financiële middelen voor zitelementen en bloembakken aan de zes lantaarnpalen op het plein. Dit heeft een jaar de tijd gekost, maar uiteindelijk kon met subsidie van de gemeente Maastricht een en ander worden gerealiseerd: er kon begonnen worden met de zoektocht naar firma’s voor de zitelementen en de bloembakken aan de lantaarnpalen. Daarnaast kon de herinrichting van het plein worden aangepakt door het verplaatsen van de bloembakken. Dit laatste geschiedde m.m.v. Woningstichting Maasvallei.

Het bestuur van de Bewoners Overleg Commissie "Op de Cour" besloot om de oplevering van het "nieuwe plein" door middel van een burendag, met medewerking het Oranjefonds en donaties van omliggende ondernemers, aan de omliggende bewoners te presenteren. Tijdens de presentatie is door het bestuur van het BOC voorgesteld de bewoners van de Martin Lamkincour de mogelijkheid te bieden een bloembak te adopteren, deze naar eigen inzicht te beplanten en te onderhouden. Tijdens deze burendag heeft iedereen met enthousiasme hierop gereageerd. Nadien is met Woningstichting Maasvallei afgehandeld om een buitenkraan en een slanghaspel te financieren.

Deze opstelling met kleurrijke bloembakken is vooral in de zomer, maar ook in de winter, al menig jaar een lust voor het oog. Een aantal weken voor Kerstmis wordt het complex door de bewoners gezamenlijk zowel binnen als buiten opgesierd als opmaat naar de feestdagen. Dit geeft dan een feestelijke en gezellige uitstraling.

Zoals de titel van dit artikel aangeeft: een fijne woonplek!

Twee bijzondere documenten

Om ruimte te maken voor de bouw van de Lamkincour moest o.a. voormalige garage Rosier worden gesloopt. Dorpsgenoot Norbert Dresens leverde ons van dit sloopproces diverse foto's aan, die hier worden weergegeven in een slideshow.


Onze dorpsgenoot Frans Gilissen maakte vanaf zijn balkon wel tot 15 maanden lang regelmatig foto's van de bouw van de Lamkincour. Ook zijn foto's zijn door Amiepedia in een slideshow achter elkaar gezet en vormen a.h.w. een "film" van de bouwwerkzaamheden.

Zie ook