't Kempke

De ligging van 't Kempke komt overeen met het huidige Lindenplein. Het Kempke was deels weide, deels tuingebied. Langs het huis van Notaris Smeets liep een wandelpaadje (Getske).

't Kempke
Algemene informatie
Huidige naam Lindenplein
Bestrating Deels weide, deels tuingebied

Officieuze naam

't Kempke werd door de bevolking zo genoemd maar was geen officiële straatnaam bij de gemeente Amby. Het Kempke was al kermisterrein vóór de verharding van de Dorpsstraat en de aanleg van de riolering aldaar.