Amby en Eichstätt; hun verbondenheid met de H. Walburga

Eichstätt, met 13.500 inwoners, in de deelstaat Beieren in Duitsland, is voor vele gelovigen een heilige plaats. Hier is de laatste rustplaats van de H. Walburga. Amby en Eichstätt hebben een verbondenheid met Walburga, die wat verder gaat dan alleen de naam van deze gezamenlijke patroonheilige.

Walburgabeeld kerk Amby

Walburga’s geschiedenis in het kort

Zij is geboren omstreeks 710, overleed op 25 februari 779 in Heidenheim en was een dochter van koning Richard van Wessex en een zuster van Willibald (Bisschop van Eichstätt) en Winebald. Zij werd non en evangeliseerde vanaf 748 in het huidige Duitsland samen met onder meer Bonifatius en haar broers. Later werd ze abdis van Heidenheim. Volgens de overlevering kwam er geneeskrachtige olie uit een rots waarop haar relieken waren geplaatst. De nacht van 1 mei, de dag waarop haar relieken in 870 naar het Sint Walburg klooster in Eichstätt werden overgebracht, wordt de Walpurgisnacht (-feest) genoemd (zie wikipedia voor meer informatie).

Vernoemd naar de H. Walburga

 
Logo parochie St. Walburga Amby
 
Foto van een beeld van St. Walburgabeeld, ooit bedoeld te gebruiken als ansichtkaart

Op veel plaatsen zijn kerken genoemd naar de H. Walburga, zo ook in Amby (zie o.a. het artikel Bouwgeschiedenis van de Walburgakerk). Dit niet alleen, ook de Harmonie St. Walburga en het (dames-)koor Sancta Walburga dragen de naam van deze patroonheilige. In Amby zijn verder de straten Walburg en Sint Walburgapad te vinden. In dit artikel gaan we dieper in op de kerkelijke en wereldse banden tussen Eichstätt en Amby.

Uitwisseling

Er is door de jaren heen een uitwisseling geweest tussen de geestelijken van beide plaatsen. Pastoors en kapelaans uit Amby reizen regelmatig af naar Eichstätt en een enkele keer bezoekt een afvaardiging van de RK-kerk uit Eichstätt de kerk in Amby. Zo ook op Carnavalszondag 25 februari 1979. Uit Eichstätt is naar Amby afgereisd Bisschop Alois Brems, die met Bisschop Gijsen van Roermond een bijzondere Hoogmis celebreert. Gelet op o.a.de bijzondere datum is de belangstelling voor deze H. Mis teleurstellend. Bedenk hierbij wel dat de avond ervoor de Carnavalsmis is gevierd in een overvolle kerk. Ter gelegenheid van dit bezoek zijn op het plein voor de kerk twee lindebomen geplant. Deze bomen zijn jaren geleden wegens ziekte weggehaald.

Concertreis naar Eichstättt

We maken een sprong naar 2000. Het nieuwe millennium is een feit en Harmonie St. Walburga maakt een concertreis naar Eichstätt. De plannen hiervoor zijn gemaakt tijdens het 100-jarig bestaan van de Harmonie in 1998. Het reisschema en het programma worden uitgewerkt. De kwartiermakers Piet Keijmis en They Vreuls(†) bezoeken een aantal keren Eichstätt voor het maken van concrete afspraken, zoals het boeken van de hotels en het verkrijgen van medewerking van het stadsbestuur en de VVV. In het Pinksterweekend van 9 juni 2000 vertrekken vier touringcars met in totaal 164 deelnemers uit Amby richting Eichstätt. Het worden vier onvergetelijke dagen met een gezonde mix van musiceren, kerkbezoek en ontspanning. De Harmonie werd met alle egards ontvangen door Burgemeester Josef Smidramsl en het stadsbestuur van Eichstätt. Uit Maastricht reizen mee wethouder Theo Bovens en gemeenteraadslid Piet Keijmis. Voor velen is het hoogtepunt van de reis het bezoek aan het normaal volledig gesloten Walburgaklooster om een muzikale groet te brengen aan de 70 hier wonende zusters. Het gehele programma zien we terug op de bewaard gebleven poster. De plaatselijke pers van Eichstätt is enthousiast over het bezoek van de Harmonie en plaatst diverse artikelen.

 
Programmaposter bezoek aan Eichstätt in 2000
 
In de krant: onze harmonie in Eichstätt

Heiligdomsvaart Maastricht

Tijdens de Heiligdomsvaart Maastricht in 2004 loopt een delegatie van het Stadsbestuur van Eichstätt mee in de Ommegang, geflankeerd door leden van de Harmonie en andere inwoners van Amby in historische klederdracht. Op de foto zien we v.l.n.r. gemeenteraadslid Conrad Helt, burgemeester Josef Smidramsl en Ingo Schön, directeur van de VVV Eichstätt. Er wordt in de Ommegang een barok Walburgabeeld uit de 2e helft van de 18e eeuw meegevoerd, afkomstig van Benediktinerinnenabtei St. Walburg. Een jaar voorafgaande aan de Ommegang stuurt Deken Hanneman (†) een schriftelijke verzoek hiertoe aan Abtissin Mutter Fransisca.

 
Brief van deken Hanneman van Maastricht, 2002
 
Delegatie uit Eichstätt in de Heiligdomsvaart van 2004


 
Bruikleenovereenkomst Walburgabeeld 2004Enkele foto’s van de ommegang in 2004:


 
Ambyse bedevaartgangers in Eichstätt, krant 2010

Bedevaart

Als onderdeel van de viering van de 1300ste geboortedag van de H. Walburga in 2010 maakt een delegatie van parochieleden van de H. Walburgakerk van 16 t/m 21 september een bedevaart naar Eichstätt onder leiding van Pastoor Janssen. Er is een gevarieerd programma samengesteld met vanzelfsprekend dagelijks een H. Mis. Hoogtepunten zijn het bezoek aan het Klooster van Eichstätt met een gesprek met de Abdis en een bezoek aan het hierboven genoemde Heidensheim. Voor de ontspanning is gezorgd met een Bayerische avond en een rondvaart over de Donau. De plaatselijke pers besteedt aandacht aan dit bezoek.

 
Dragersgroep Sint Walburga Amby in 2010


Ommegang in Amby

In dit kader kan tevens genoemd worden de viering van 1300 jaar H. Walburga met de grote Ommegang in Amby op zondag 25 april 2010. In deze stoet is het leven van de H. Walburga uitgebeeld. Ter gelegenheid hiervan verschijnt het lijvige boekwerk “Samen Amby 710-2010”, dat inmiddels een collectorsitem is.