Categorie:Verdwenen straten

Onder deze categorie vallen straatnamen die tegenwoordig niet meer officieel gebruikt worden. Deze lijst is nog verre van compleet, suggesties zijn altijd welkom. Let op, hieronder vallen niet spellingsverianten van nog wel officiële straatnamen.