Gemengde Zangvereniging Crescendo: de weg naar het 70-jarig jubileum (deel II)

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Gemengde Zangvereniging Crescendo behandelt dit tweede artikel "de weg naar het 70-jarig jubileum, deel 2" - de activiteiten en organisatie van dit koor vanaf het jaar 2000 tot heden (2023). Afgesloten wordt met de aankondiging van de laatste activiteit in het jubileumjaar: het Najaarsconcert in oktober 2023.

Concert in de Amyerhoof

2000 – Ons “dirigentje” en anderen

 
Oud-dirigent Jos Eggen, “ons dirigentje”

Gelukkig vonden we weer een dirigent die met ons koor verder wilde. Dat was Jos Eggen die in 2000 weer het dirigentstokje overnam. Een klein dirigentje, met enorm veel power en drive, dat het koor een ander repertoire opduwde en zelfs de neuzen dezelfde muzikale kant op kreeg. Het programma werd populairder en er werd dialect gezongen. Men zong onder zijn leiding in de oude Bonbonnière voor de Maastrichtse Herenzitting. Jos was een man uit duizenden. Hij werd vaker “ons dirigentje” genoemd, omdat hij klein van stuk was. Hij had een enorme drive en als hij zijn vingers kruiste en er op tikte, wisten alle leden hoe laat het was: kijken, kijken en nog eens kijken naar de dirigent. Hij wist het koor naar een hoog niveau te tillen, soms van enthousiasme springend op zijn dirigentenkist. “Yes, he did it” werd er dan ook vaak gezegd na een geslaagd concert. Hij was onze grote kleine man! Financiën diende men ook op peil te houden voor het voortbestaan van het koor. Er werd meegedaan aan de Sjaander Broonk en samengewerkt met de Ambyse braderie “Same”. Hard werd er gewerkt om de kas te spekken. Met gemeentelijke subsidie moest dat lukken. Het werd een immer terugkerend systeem, zoals ook de donateursactie van deur tot deur die jaren duurde - totdat later de animo eruit was. Vanaf 2003, het 50-jarig bestaan, ging de liefde voor het zingen en de vereniging gestaag door. Er waren jubilarissen die toegesproken en gefêteerd werden door bondsman de heer Hanzen. Op 13 december werd een Kerstconcert gegeven in de Ontmoetingskerk te Geleen. Dat deed het koor onder leiding van Jos Eggen en Jean Lardinois, met uiteraard Mariëlle aan de piano, samen met mannenkoor St. Caecilia uit Sweijkhuizen - een koor dat al opgericht was in 1875. Er kwam een mis in Genhout en een werkdag in Geleen die “versierd” werd met koffie, thee, broodjes en vlaai.

Het Najaarsconcert in samenwerking met de Edelweiss Kapel van Amby sloeg in als een bom. In 2004 waren er 50 actieve leden. In 2005 volgde een concert in Asten, wat tevens een uitstapje was. Ook werd voor de eerste keer een St. Caeciliafeest en -avond gevierd met afwisselende diskjockeys als Raymond Boileau en Jo Gerards. Het werden onvergetelijke avonden met optredens van leden uit eigen gelederen. In 2006 verliet Jos voorgoed het koor en er werd menig (ongezien) traantje weggepinkt. Er blijven vele mooie herinneringen aan die grote kleine man over.

 
Affiche Najaarsconcert in 2004 t.b.v. het Toon Hermanshuis

Toen Jos voorgoed weg was kwam Jules Luesink het koor onder zijn hoede nemen. Concerten in Ohé en Laak volgden en het koor nam deel aan het Kerstconcert in Sibbe. Ook kwam rond die tijd het Crescendo-clubblad “A Capella” uit, dat in de jaren 1980 werd verzorgd door Geert Streunding. Dit blad zag voor het eerst het licht onder een andere benaming, maar een paar jaar later stierf het helaas een stille dood. In dit blad werd tot ieders tevredenheid het reilen en zeilen van het koor breed uitgemeten. Henny en Maria Willems namen de taak van samenstellen met plezier op zich en iedereen kon er een eigen verhaaltje aan toevoegen. Verjaardagen, feestelijke dagen of avonden, alles werd benoemd. De begeleidende jaren met Jules waren geslaagd en net zo goed een succes te noemen. Ook hij nam uiteindelijk afscheid van het koor in 2009 om verder elders zijn carrière uit te diepen. Op 17 juli werd de huwelijksmis van onze pianiste Mariëlle en Roger gezongen door het koor.

Het Stilteconcert in het AZM riep weemoedige herinneringen op. Ook werd op gepaste wijze afscheid genomen van de heer J. in de Braekt, die ongeveer vijf jaar daarvoor de taak van beschermheer voor zijn rekening had genomen. In 2008 werd dhr. J. Lemmens als opvolger aan de leden voorgesteld. Het jaar 2009 kwam in zicht en er werd een groots opgezette Limburgse Avond georganiseerd door Crescendo. Dit kreeg jaren een vervolg en was zeer succesvol. Het toenmalige bestuur heeft zich hiervoor met hart en ziel ingezet, waaronder Twan van Bogaert en Mieke Willems. Deze laatstgenoemde stond als aanstichter en motor achter het succesvolle concept. Het waren mooie jaren met o.a. Erwin, Huub Adriaans, Nick Gilissen, Ammezevoe en Ber Haagmans. Crescendo werd ook digitaal gemoderniseerd en kreeg dankzij Henny en Maria Willems een eigen website, waar tot heden ten dage ieder de geschiedenis van het koor kan lezen en bekijken. Het is uiteindelijk Harrie Wijenberg die in 2009 het koor komt leiden. En hij bleef tot heden (2023). Het koor telde op 31 december 2009 liefst 17 alten,19 sopranen, 8 bassen en 9 tenoren. Dit was de start van een nieuwe, lange periode.

 
Repetitie, foto uit het voormalig verenigingsblad “á Capella”
 
Uitvoering, foto uit het voormalig verenigingsblad “á Capella”

Vanaf 2010

Op 8 mei 2011 luisterde het koor de huwelijksmis op van Olga van Engelshoven met haar man Sander. De zuivere sopraanstem van Olga kwam meermaals goed van pas bij gelegenheden om solo’s voor het koor te zingen. In 2011 werd een concertreis naar Blankenberge georganiseerd met een prachtig concert dat in een volle Rochuskerk werd gepresenteerd. Het 60-jarige jubileum van het koor werd gevierd op 26 mei 2013 met een groots opgezet programma waarin o.a. het Köningsberg Quartet, Vera Hofman en Francesco Braggio optraden. Op 19 oktober 2013 was er een besloten feest voor leden en sponsoren, met orkest Zi Zi Kwe Kwe en optredens van Marleen Mols en Jerôme, die inviel voor Gino Fey. Presentator was Raymond Boileau, die een grote bijdrage leverde aan het succes van deze avond. Een dag later was er een H. Mis voor de leden met opluistering door Harmonie St. Walburga en herenkoor Caecilia. De brunch daarna deed goed en men kon met een goed gevulde maag aan een feestvergadering beginnen, gevolgd door een drukke receptie. DJ Ambiorix sloot een gezellige avond af.

Steun

Door de jaren heen heeft Crescendo veel financiële steun gehad van (lokale) ondernemers en bedrijven, maar ook van particulieren. Hierdoor konden korendagen, jubileumjaren en concerten in het dorp en elders worden gepresenteerd. Er is ook enorm veel hulp vanuit het koor geweest: werkende leden die ieder hun steentje hebben bijgedragen. Vele jubilaressen kregen de afgelopen jaren een lintje voor hun lange staat van dienst. Vanaf de jaren 1970 (met dank aan de oprichters) hebben veel voorzitters en bestuursleden het koor Crescendo voortreffelijk verder geleid, waaronder Guus Muré, Jo Snackers, Gerda Slangen en Ria Slangen en Twan van Bogaert genoemd mogen worden. Zij werden ondersteund door leden met een vaak lange staat van dienst, zoals John Dobbelstein en Piet Beckers. In ons 70-jarig jubileumjaar telt ons oudste lid, Theo van Mulken, 93 jaar en is het jongste lid van Crescendo 50 jaar.Recente geschiedenis

Om de “schwung” erin te houden was er in 2016 een uitwisseling met Budel. In onze herinnering ligt ook nog een dagtocht met de boot van Stiphout in Maastricht: de Vier Sluizentocht. Dit werd goed voorbereid door een hard werkend bestuur. Het was gezelligheid alom en zeker een heel leuke ervaring. In 2018 hield Crescendo een Voorjaarsconcert en daaropvolgend werd menige opvoering georganiseerd, zoals in april 2019 een concert-Paasviering van de Zonnebloem.

 
Plezier bij het Toon Hermans-goede-doelen-concert

In oktober is er een belangrijk muzikaal concert opgevoerd: het Toon Hermans-goede-doelen-concert, waarvoor projectzangers werden uitgenodigd om mee te repeteren en later het geleerde mee uit te voeren. Het was een heel bijzonder concert, met een lach en een traan. Harry Wijenberg (zie foto) ontpopte zich als een heuse komediant. Voor aanvang van het concert stormde hij als een “aangeschoten Fransman”, compleet met alpinomuts, de zaal in. Niemand wist hier iets van, ook de koorleden niet. Ed Sabel, die het publiek toesprak, reageerde met “Wat komt u doen, meneer?” en toen pas bleek dat het plagend onderonsje een doorgestoken kaart was. Er werden liedjes van Claudia de Brey, Ramses Shaffy, Johnnie Lyon, Wim Sonneveld en Benny Neyman gebracht, maar uiteraard ook van Toon Hermans. Onder het lied “Een ballon, een ballon, een ballonnetje” gingen een aantal echte ballonnen richting publiek. Dat was lol alom, ook al kwam niet elke ballon even goed terecht. In het voorjaar van 2020 kwam voor menig koor de bijna-doodsteek. Een virus waarde door Nederland, zelfs door de hele wereld: Corona!!! Op 10 maart 2020 was daardoor de voorlopig laatste repetitie van Crescendo. Hoelang deze lockdown zou gaan duren wist niemand. Iedereen in de cultuurwereld hield de adem in. Na lang met mondmaskers te hebben rondgelopen kon bijna twee jaar later eindelijk de wereld weer langzaam en voorzichtig opengaan. In september 2021 was weer het eerste optreden van Crescendo in de open lucht. Op het Martin Lamkincour konden vele bewoners meegenieten van zang en een ongedwongen sfeer. Het was ook in dat jaar dat ons jong koorlid en solosopraan Olga onverwacht overleed en het hele koor meeleefde met dat enorme verlies. De kerstviering die later werd gezongen was speciaal en alleen voor haar.


In het voorjaar van 2022 kwam er voor wat het bestuur betreft een onverwachte wisseling van de wacht. Het was een moeilijke tijd van opnieuw beginnen en weer opbouwen. De samenstelling van het bestuur van dat moment bestaat voornamelijk uit vrouwen: Anja Froijen, Sita van Riet, Henny Aerts en Desirée Verburgh. Bij de jaarvergadering van 2023 werd verder Henk Koopman gestrikt voor een plek in het bestuur. Ze leiden op een zachte maar ambitieuze manier het koor naar een succesvolle toekomst.

In 2022 kwam de creativiteit van het koor weer tot uiting in uitvoeringen. Er werd een werkdag gehouden in mei en het koor bezocht de Rotstuin van Bèr Slangen in Amby: Oostenrijk in het klein. In verzorgingshuis de Croonenhoff te Heer werden toepasselijke liedjes gezongen waar ook de bewoners mee konden zingen. Er werden ook een gedicht en een verhaal voorgedragen. Tijdens het Najaarsconcert was er bezoek van twee gastkoren: ‘Eendracht’ uit Sibbe en ‘Just 4 Fun’ uit Lemiers. Het koor werd op 15 december 2022 gevraagd om een kerstmiddag van een ouderenvereniging op te luisteren in het gemeenschapshuis in het Wittevrouwenveld. Tevens was het voor Crescendo een belevenis om voor Magisch Maastricht haar beste beentje voor te zetten. De laatste dag van het jaar zong het koor in de stationshal kerstliedjes. Het werd dé sfeer van vroegere dagen, vanuit dáár waar het eigenlijk allemaal begon: verbintenis met mensen en publiek. Reizigers bleven staan, luisterden of zongen zachtjes mee. In het jaar 2023 aangekomen is Harrie Wijenberg nog altijd de dirigent die op een prettige manier leiding geeft aan het koor. Mariëlle Frijns is als pianiste niet meer weg te denken en behoort bij de “inventaris” van het koor. Op 23 april 2023 ging het koor, in het kader van haar 70-jarigbestaan, naar de musical “Les Miserables” in het Theater aan het Vrijthof. Het werd een onvergetelijke middag en daar werd natuurlijk naderhand met recht op getoost. Onder het motto: “Wie jarig is, trakteert!” werd in juli ook nog een zeer succesvolle workshop georganiseerd voor de leden en andere muziekliefhebbers uit de omgeving. De bekende sopraan Carla Maffioletti liet op inspirerende wijze zien, voelen en horen hoe je bij het zingen een goede ademondersteuning kunt bereiken - een middag die door de bezoekers zeer werd gewaardeerd.

Crescendo heeft anno 2023 een bezetting van 30 zingende leden. Verschillende nieuwe zangers en zangeressen hebben zich spontaan aangemeld en kregen een duwtje in de rug van “oude rotten” in het vak. Wij kunnen nog leden gebruiken. Welkom aan al die mensen die van zingen houden en met steun van “ons koor” hun vriendenkring en hun perspectief willen uitbreiden naar een mooie muzikale toekomst samen.

Najaarsconcert 20 oktober 2023

Als kers op de taart is op zaterdag 28 oktober om 19.30 uur een groots opgezet Najaarsconcert door het koor verzorgd. Het 70-jarig bestaan van Crescendo gaat ook hiermee niet ongemerkt aan de gemeenschap voorbij. Ter aanmoediging van en voor het Oekraïense volk, om even hun verdriet en oorlog te vergeten, zijn ook mensen op uitnodiging van het koor bij het concert aanwezig om te luisteren en samen een kopje koffie te drinken. Drukdoende met het instuderen van Oekraïense (volks-)liederen en die speciaal voor deze mensen ten gehore te brengen, hoopt Crescendo door deze kleine bijdrage een steunende hand op hun schouder te kunnen leggen en te zeggen: “Het Komt Goed!” Dit Najaarsconcert kent een gemêleerd populair zangprogramma met voor elk wat wils. Een avond om nooit meer te vergeten.

Verenigingsinformatie

Eerste bestuursvoorzitter

Eugène Daemen, oprichter in 1953 en eerste voorzitter.


Omvang vereniging, onderneming; ledenbestand

Het koor is in 1953 gestart met 7 leden en in de loop der tijd gegroeid naar 70 leden in 2003. Eind 2022 heeft het koor nog 26 leden en in 2023 zien we een langzame groei door inzet van bestuur en leden.


Medewerkers

Crescendo wordt sinds 2009 geleid door dirigent Harrie Wijenberg. Vanaf 1994 is Mariëlle Frijns de vaste pianiste en tweede dirigente.


Werkwijze vereniging, bijzonderheden

De koorleden repeteren elke dinsdagavond in gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. Regelmatig luistert het koor de H. Mis op in de Walburgakerk te Amby of andere kerken in de regio. Ook worden op aanvraag concerten gegeven in verzorgingshuizen of andere instellingen. Een- of tweemaal per jaar organiseert Crescendo zelf een concert, meestal in voor- of najaar, vaak met medewerking van andere koren.


Onderlinge informatie, berichtgeving

De leden worden zoveel mogelijk via e-mail op de hoogte gehouden van alles wat voor hen van belang is. Als het nodig is, worden berichten telefonisch of op papier verspreid. Via de website https://www.crescendo-amby.nl kan iedereen verder kennis nemen van de geschiedenis en actuele activiteiten van Crescendo.


Bijzondere terugkerende momenten/activiteiten

Regelmatig proberen we een activiteit te organiseren die de artistieke ontwikkeling van de koorleden bevordert. Dat kan een workshop zijn of een werkmiddag. Leden die een Crescendo-jubileum te vieren hebben worden in het zonnetje gezet met een feestelijke bijeenkomst en een attentie. Jubilea van het koor zelf worden ook op gepaste wijze gevierd, in de loop der tijd op heel verschillende manieren. Gezellig is het altijd!

Zie ook