Historie van C.V. De Sjlaaibök 11: Verkiezing Vastelaovesleedsje Mesjtreech 1998 in Amby

Uit Amiepedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van het 66-jarig jubileum
Logo van c.v. De Sjlaaibök

In de loop der tijden zijn er door de Sjlaaibök en hun feestcomités heel wat activiteiten georganiseerd om de benodigde gelden voor de organisatie van het Ambyse Carnaval bij elkaar te sprokkelen. De ene keer gebeurde dat met wat meer succes dan de andere, maar één evenement springt er wel bovenuit en dat was de organisatie van het “Mestreechs Vastelaovends Leedsjes konkoer” in november 1998.

Het binnenhalen van de organisatie

Het bestuur van de Sjlaaibök zag halverwege de jaren negentig dat er veel geld te verdienen was met dit festijn. Jaarlijks werd dit door de Samenwerkende Meestreechse Vastelaovends Vereiniginge georganiseerd en reeds enkele jaren achter elkaar in een feesttent van C.V. De Keemeleers, met als verdeelsleutel: de drankopbrengst was voor de Keemeleers en de entrees voor het SMV. Een eerste aanvraag om dat ook eens in Amby te kunnen doen werd gelijk afgeschoten, want het moest toch zeker in de stad “tussen de singels” gebeuren. Na een paar jaar lobbyen bij de zusterverenigingen, met als groot argument dat als eenmaal de kogel door de kerk was ook voor hen kansen kwamen om dit te organiseren. In november 1997 kwam uiteindelijk de toezegging dat de Sjlaaibök in november 1998 de uitverkiezing van “’t Leedsje” mochten organiseren, temeer ook omdat voor onze vereniging het 44-jarig jubileum voor de deur stond.

De aanpak in Amby

De nog lege feesttent op vrijdag, november 1998

Daarvoor hadden we inmiddels bij de Sjlaaibök een feestcomité met Dhr. Jac Dassen als vicevoorzitter. Deze had wel menig feesttentje opgezet en had aan ervaring dus geen gebrek. Tijdens een eerste overleg met de heren van het SMV werd door Amby naar een draaiboek gevraagd. Er werd één A4-tje overhandigd, waar zeer beknopt werd weergegeven wat er nodig was: grote tent, geluid, buffet, wc’s en er moest bier zijn! En dat was de inhoud van het “draaiboek” wel zo’n beetje. Na de organisatie van het concours in nov. 1998 was er een door De Sjlaaibök opogesteld draaiboek van 25 pagina’s dik, waar men in Maastricht nog jarenlang gebruik van heeft gemaakt. Er moest natuurlijk ook onderhandeld worden met diverse brouwerijen om de drank (bier en fris) en alle benodigde materialen op de goedkoopste (én beste) manier binnen te halen. De vertegenwoordiger van Heineken (Brand Bier) stelde zich nogal erg arrogant op. Er zat niet veel in het vat en we mochten erg blij zijn dat we Brand Bier mochten verschenken. INBEV tapte echter uit een ander vaatje: naast een flinke donatie stelde men alle materialen gratis ter beschikking en was er gratis drank voor het 24 koppig orkest. Dus de keuze was snel gemaakt. Er kwamen links en rechts in de tent twee zelfstandige buffetunits met elk drie tappunten. Een tankwagen, afgevuld met 5000 liter bier, stond ter hoogte van het milieuperron. Vandaar uit ging het bier door een leiding via het dak van de tent naar de buffetten.

En dan de tent

Op het Severenplein verrees een zogenaamde spantent van 70 bij 20 meter, die met behulp van 15 vrijwilligers (door hun inzet werd de huurprijs lager) werd opgezet. Ondanks het feit dat onze technische man Bert Custers zorgvuldig had aangegeven waar de gas- en waterleidingen lagen, werd er tijdens het opzetten van de tent een gasleiding geraakt. De in allerijl opgetrommelde Gasunie moest er aan te pas komen om het gevaarlijke lek meteen te dichten.

De tent sjteit

Op zaterdagmiddag 7 november was alles klaar voor de ontvangst van de carnavalsvierders. De tent bleef die zaterdag echter leeg (op de vrijwillige nachtwacht na), want er was bewust voor gekozen om op zaterdag geen activiteit te organiseren en alles te concentreren op zondag. Achteraf gezien bleek dit een juiste keuze.

Groot feest op zondag

Op zondagochtend stonden bijna 100 fitte buffetmedewerkers klaar om iedereen van drank te voorzien. En dat was wel nodig ook, want om 14.11 was de tent bomvol en waren er zo’n 2500 dorstige mensen binnen. Door de penningmeester was in een begroting berekend dat we bij de verkoop van 10.000 consumptiebonnen uit te kosten zouden zijn. Om 15.00 uur was dit al zover en er zouden er nog vele consumpties verkocht worden. Dat waren er zóveel dat Breur Kostons rond 23.00 uur voldaan naar huis wandelde met twee flinke draagtassen, waarin zich de dagopbrengst bevond van meer dan fl.80.000. Hier moesten dan weliswaar nog de kosten vanaf, maar er zijn beslist middagen geweest waarop men minder verdiend heeft! Deze zondag is een absolute topdag gebleken, want toen de buffetten om 22.00 uur sloten was de tent nog bomvol. De nog steeds dorstlustige “Sjengen” hadden het wel naar hun zin bij de “boeren” in Amby.

Er heeft zich die dag geen enkel incident voorgedaan en alles verliep in een gemoedelijke en gezellige sfeer. Slechts het schaaltje van de toiletmevrouw werd door een (beschonken?) onverlaat meegenomen, maar dit is naderhand ruimschoots gecompenseerd door penningmeester Breur. Om 22.30 uur stond de opruimploeg al klaar, want op de maandag werden alle materialen vanaf 09.30 weer opgehaald. Die dag was om 14.30 uur het plein weer schoon en was er door ongeveer 150 vrijwilligers een topfeest neergezet. Deze organisatie was zonneklaar hert bewijs dat een klein dorp groot kan zijn.

Enkele vrijwilligers in de nog niet ingerichte tent
Presentatie van het winnende liedje

Oh ja…

Het winnend vastelaovesleedsje was “Laot de Boel mer goon” (geschreven door Marc Quaaden en Peter Ruijters).

Maar dat was voor de Sjlaaibök in dit zo geweldige weekeinde voor even een bijzaak.

Zie ook