Kerkherstel in 2017 en volgende jaren

Kerkherstel in 2017 en volgende jaren

Het interieur van de H. Walburgakerk was al jaren een doorn in het oog van de trouwe kerkgangers. Verveloos, vochtplekken en scheuren in de muren, beschadigde kerkbanken en een vloer met duidelijke slijtageplekken. Dat er iets moest gebeuren was zonneklaar. Maar, zoals meestal bij dit soort grote projecten, de pecunia ontbraken. Oud-wethouder van Maastricht en huidig parochiebestuurder Piet Keijmis vond een oplossing. De Stichting 1866-2016 werd opgericht (zie elders op deze pagina),die gelden binnenhaalde voor het herstel van de kerk. En, minstens zo belangrijk, er werd een grote groep vrijwilligers bereid gevonden om mee te helpen bij de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden die startten in 2017.

Professionele hulp

Een professioneel team nam in de kerk het schilderwerk boven de vier meter voor haar rekening en de vrijwilligers gingen met verf, roller en kwast aan de slag onder de vier meter. De start van het project was in juni 2017 en het werk verliep voorspoedig; het kerkinterieur knapte zienderogen op.
Handen uit de mouwen

Niet alleen de wanden van de kerk kregen een opknapbeurt; ook het oksaal en de sacristie werden meegenomen in het project. De banken en de vloer werden geschuurd en opnieuw gebeitst. De torenverlichting werd vernieuwd en de voormalige rouwkamer van St. Walburgis werd omgetoverd tot een fraaie dagkapel, later gedoopt tot Schoenmaeckerskapel naar de Belgisch Limburgse familie met een eigen grafkelder onderin de kerk.


Feest ter afsluiting

Om de restauratie van de H Walburgakerk te vieren, vond er op zondag 24 september 2017 een groot feest plaats in het park bij Huize Severen, voorafgegaan door een H. Mis in de openlucht. Hiermee waren de werkzaamheden nog niet ten einde. De buitenzijde van de kerk werd in het herstelplan betrokken met o.a. een nieuw bestraat voorplein, herstel van de paden op het kerkhof en aanplant van nieuwe bomen en struiken. Zonder de financiële steun van bedrijven, fondsen en particulieren was de restauratie niet mogelijk geweest. Zij allen hebben hieraan bijgedragen.