Moonlightbar

Uit Amiepedia
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Moonlightbar voorheen (Café Pieters, Café Hub. Mulders, e.a.) is in bedrijf geweest tussen: (mogelijk) rond 1798 - jaren 1970, toen het werd toen afgebroken. De ligging was ter plaatse van kapsalon Marie-Louise op de hoek Ambyerstraat-Noord en de Beukenhoven. Hierbij een overzicht van de eigenaren en gegevens die bekend zijn.

De Moonlightbar (rechts) rond 1970, niet lang voor de afbraak (bron: Cultureel Comité Amby)

ca. 1798-1839: Café Mulders - Vaessen

De geschiedenis van het pand, en café, gaat ver terug tot aan Jacobus Mulders en Maria Catharina Vaessen. Hij was schoenmaker en van eenvoudige komaf, zij was de dochter van de smid en van betere huize. In 1795 erfde zij een stuk grond (groot 128 kleine roeden = ca. 2.656 m²) uit het huisperceel van haar vader en grootvader. Haar vader was smid en bezat een grote boerderij die door zijn vader, destijds burgemeester van Amby, gebouwd was. Op dit stuk grond bouwde zij en haar man een herberg. Op de eerste kadastrale kaart uit circa 1832 staat dit pand vermeld. Het pand wordt in 1842 ingedeeld in de klasse 6 (schaal 1 -10 waarbij 1 het beste was). Klasse 6 betekende een goed, degelijk pand. De meeste boerenwoningen waren klasse 8, 9 of zelfs 10.

in 1826 stierf Jacob Mulders, zijn vrouw zette de zaak voort. In 1839 trouwt haar zoon en zullen zij de zaak overnemen. Zij stierf enkele jaren later, in 1843.

Uitsnede van de kadastrale kaart uit ca. 1832 van Amby waaruit te zien is dat Maria Catharina haar pand gelegen was naast de smidse en boerderij van haar vader. Herkenbaar is 't getske (steegje) naast het pand dat deels nog bestaat. Helemaal rechts de boerderij van Matti en Wintjens (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
in 1842 werden de grondeigenaren opgenomen in de OAT (oorspronkelijk aanwijzende tafel) van het Kadaster. Hierin staat vermeld dat de wed. Jacob Mulders een herberg had.ca. 1839-1876: Café Mulders - Lammerschop

Servaas Mulders was de zoon van Jacob Mulders en Maria Catharina Vaessen. Hij trouwde in 1839 met Maria Barbara Lammerschop. Bij zijn trouwen was hij nog 'werkman' van beroep. Echter, bij de aangifte van zijn derde kind in 1842 staat hij vermeld als herbergier. Ook in het eerste bevolkingsregister van Amby (1850-1875) staan ze ingeschreven als 'tapper'. Hij sterft jong (57 jaar) in 1858 en in zijn overlijdensakte staat als beroep vermeld, tapper. Na zijn overlijden zet zijn vrouw de zaak voort en blijft er werken tot aan haar dood in 1886. Want ook in haar overlijdensakte staat als beroep tapster.

Servaas en zijn vrouw krijgen zeven kinderen in een korte tijd van 12 jaar. Bijna jaarlijks stond de wieg klaar. Eén van de zeven, Willem, overlijdt jong nog géén jaar oud. Van de zes kinderen die oud worden zijn er zeker 3 werkzaam achter de bar. Josephus Jacobus Mulders en zijn zus Elisabeth Mulders blijven in het ouderlijk huis wonen en nemen de zaak over. Hun zus Gertrudis trouwt met haar achterneef Joseph Cornelius Mulders en nemen de zaak van haar schoonouders over die café hadden tegenover de kerk in het afgebroken linkerdeel van het mergelpand dat nu nog staat, zie ook Café Mulders-Linsen. Daarbij had Servaas nog een broer, Lodewijk, die ook een eigen café had.

Bladzijde uit het tweede bevolkingsregister van Amby met het gezin Mulders-Lammerschop. Klik voor vergroting. 1875-1895 (bron: www.zoekakten.nl)
Handtekening van Servaes Mulders in 1840. Zijn handschrift is bibberig. Maar dat was in die tijd normaal. Men was niet gewend te schrijven. Zijn vrouw kon helemaal niet schrijven.(bron: burgerlijke stand)
ca. 1876-1904: Café Mulders - Sour

Josephus Jacobus Mulders is de zoon van Servaas Mulders en Maia Barbara Lammerschop. In 1876 trouwt hij met Maria Hubertina Elisabeth Sour. Beiden waren 'daglooner' bij hun trouwen. Dat hield in dat zij werkten waar op dat moment werk was. Ze kregen per dag betaald. Niet lang na hun trouwen stierf in 1879 Josephus Jacobus Mulders. Hij werd slechts 37 jaar. Hij liet een zwangere vrouw en twee kinderen achter. Een derde kind was net het jaar daarvoor overleden. Een triest verhaal. Zijn vrouw zette de zaak voort, maar zijn zus, Elisabeth, had een grotere rol. Zij bestierde het café tot haar overlijden in 1909.

Passage uit de overlijdensakte van Elisabeth Mulders in 1909. Waarin wordt genoemd dat zij tapster was (bron: burgerlijke stand)ca. 1904 - ? : Café Mulders - Willems

Jacobus Hubertus (Hub) Mulders was de zoon van de hierboven genoemde Josephus Jacobus Mulders en Maria Hubertina Elisabeth Sour. Bij zijn trouwen in 1904 was hij schrijnwerker (timmerman) en zijn vrouw, Maria Joanna Willems was huishoudster. De eerste jaren na hun huwelijk woonden zij in bij de schoonvader, dhr. Willems. Een zus van Hub trouwde met een zekere Kicken in 1907 en zij woonden in het ouderlijk huis en zullen tante Elisabeth in het café geholpen hebben. In 1916 verhuisde het gezin Kicken - Mulders naar Ulestraten. In dat jaar verhuist het gezin Mulders - Willems terug naar het ouderlijk huis, en café, van Hub. Zij krijgen hier samen 11 kinderen. Helaas overlijden hier 3 van op jeugdige leeftijd. Hij stierf in 1952 zij twee jaar eerder in 1950.

Oudst bekende vermelding van café Hub Mulders in de lokale krant in 1920. Het betreft een aankondiging van de verkoop van een huis in café Mulders (bron: www.delpher.nl)
Verkoop van huis en bouwterreinen in koffiehuis Hub Mulders in 1931 (bron: www.delpher.nl)
In 1939 kreeg de Marres bier drinken de nieuwjaarwensen van Hub Mulders (bron: www.delpher.nl)

ca. 1940 - ? : Café Moonlightbar / 't Haantje (Pieters - Mulders)

In 1936 huwde Johannes Hubertus Pieters, magazijnknecht uit Gronsveld, met Anna Maria Hubertina Mulders.

'Tapwedstrijd 1968'
Oproep:
Veel weten we nog niet over dit onderwerp. Weet jij, of een bekende van jou, meer over dit onderwerp? Heb jij oude verhalen, afbeeldingen of videomateriaal? Weet jij meer over de personen op het eventueel aanwezig beeldmateriaal? Plaats dan hier jouw informatie (via bewerken).

Of laat het ons weten via mail. Wij zouden dit graag met andere Ambynezen via onze site willen delen.

Crystal txt