Sjroepbuurt

De Sjroepbuurt zo werd de eerste nieuwbouw van het Severenveld ook wel genoemd in de volksmond. Dit gedeelte van Amby werd vanaf de jaren '50 gebouwd en de straatnamen herinneren aan personen die van lokale danwel nationale betekenis zijn geweest. Hieronder een persoonlijk verhaal van Peter Bastings met zijn jeugdherinneringen aan deze buurt.

Opgroeien in de Sjroepbuurt

In de zomer van 1962 verhuisden wij, pap, mam, mijn zusje Christel en ikzelf van een krappe bovenwoning in de Dorpsstraat boven de winkel van Linkens naar de van Slijpestraat 21.

 
De Sjroepbuurt: Van Slijpestraat Amby

Vergeleken met de bovenwoning was dit een enorm groot huis met een tuin. Zowel Christel en ik kregen een eigen kamer én er was een badkamer, dus geen gedoe meer met een zinken teil in de keuken. Voor een achtjarig jongetje was de verhuizing geweldig, het was alsof ik terecht was gekomen in een avonturenspeelplaats.

Het was een heel kinderrijke buurt, er waren altijd wel speelkameraadjes op straat te vinden. Knikkeren, stoepranden, voetballen, Nollie Knoebele. En als je daarop uitgekeken was dan was daar nog “De Flat”, altijd heel spannend om daar binnen te raken en dan naar boven te gaan om uit te kijken over de Westrand en de van Slijpestraat.

Beukenootjes rapen onder de enorme boom, de tuin van Leufkens insluipen om kastanjes te rapen. Er was altijd wel iets te doen op straat.

Tussen de Cramer van Brienenstraat en de Van Slijpestraat lag een stuk land braak, later werd daar de kleuterschool gebouwd, maar wij noemden het gewoon “de wei”. Een perfecte plek om vliegers op te laten, hutten te bouwen en fikkie te stoken. We speelden Bonanza, Rawhide en Ivanhoe na. Toen we wat ouder waren rondhangen op het Severenplein bij de bank naast de winkel van Van Geffen. Ik denk er met veel plezier en ook wat weemoed aan terug.

Het was leuk om op te groeien in de Sjroepbuurt!

Oorsprong van de naam

Na WO-II was ook in Amby een groot woningtekort. Veel jonge gezinnen, het begin van de "baby-boomers", waren op zoek naar betaalbare woningen. Het vinden van een woning was moeilijk: de trouwlust bij de jonge volwassenen nam in de eerste jaren na de oorlog toe, maar de weinige beschikbare woonruimte van die tijd was vaak zeer gedateerd. Besloten werd tot de start van een bouwproject voor sociale woningen. De plaats die daarvoor werd aangewezen waren de weilanden van het Severenveld.

In september 1954 werd hiervan het eerste woningblok opgeleverd en konden de eerste zes gezinnen hun nieuwe woning betrekken. Het tweede woningblok was zelfs nog maar in aanbouw. Dit was het begin van de Van Slijpestraat, die echter nog in het stadium van allereerste aanleg verkeerde. Dat maakte voor de jonge gezinnen verhuizen in het natte najaar moeilijk vanwege de rijk aanwezige modder- en waterpoelen! Later volgden na het tweede nog een derde woonblok, de bebouwing van de straat aan de westzijde en de Hélène Schoenmaeckersstraat. De woningen van deze buurt werden voornamelijk toegewezen aan jonge gezinnen, waarvan de kostwinnaars (vaders) veelal werkzaam waren in de bouw, op fabriek of in de mijnen.

 
Het verlengde van de Van Slijpestraat in de zestiger jaren; op de achtergrond de woningen aan de zuidkant van het Severenplein


Al gauw werden deze eerste woningen "de nieuwe buurt", en schamperend de Sjroepbuurt genoemd: de te betalen huur - die toen nog wekelijks deur voor deur werd opgehaald! - was in die tijd in vergelijk met andere, oudere woonhuizen van Amby aan de hoge kant. Zo ging de mare rond dat de huurders geen geld meer over zouden hebben om vlees te kopen en genoodzaakt waren om elke dag de goedkope "sjroep" (appelsiroop) als broodbeleg te nuttigen.


In de zestiger jaren werden de eerste huizen aan de Westrand en daarna aan de zuidkant van het Severenplein opgeleverd. Daarna werd gebouwd aan het verlengde van de Van Slijpestraat en aanpalende straten. Behalve huurhuizen werden hier ook koopwoningen bij gerealiseerd. Dat leverde analoog aan de Sjroepbuurt de naam Jambuurt op, al bleef deze bewoording niet lang in zwang vanwege het vrij snelle tempo van gemêleerde woningbouw in dit deel van Amby.