Wonen aan Achter de Hoven

In de categorie “Wonen” is onderstaand een bijdrage over Achter de Hoven, doorsneden door het Lindenplein. Een bijdrage van een bewoner aldaar. Achter de Hoven valt onder het deel van Amby waar de straatnamen allemaal boomnamen zijn: Olmenhoven, Sparrenhoven Taxushoven, Larixhoven enz.

De naam

De straatnaam “Achter de Hoven” is gerelateerd aan het wonen “Achter de tuinen”. Vroeger lagen in dit gebied veel tuinen. Vandaar ook de naam Achter de Hoven of Achter de Tuinen. Het centrale punt in de buurt is het Lindenplein. Vroeger heette het Lindenplein “’t Kempke”. Dit was in de vroegere gemeente Amby het terrein waar in de zomer en in het najaar de dorpskermis werd opgebouwd. Het Lindenplein is het gedeelte van de Ambyerstraat-Noord tot aan Achter de Hoven.

Dit “plein” is ingericht als grasveld met omringende bomen tussen twee eenrichtingsstraten. Aan de oostzijde hiervan is dezelfde inrichting terug te zien. Dit geeft de indruk dat het Lindenplein zou doorlopen van de Ambyerstraat-Noord tot aan de Molenweg, hetgeen deze buurt een zeer ruim karakter geeft. De straatnaamborden geven echter duidelijk de verschillende benaming aan. De straten aan weerszijden heten hier niet meer "Lindenplein" maar "Laurierhoven".

 
Lindenplein, gezien vanaf de Ambyerstraat-Noord
 
Lindenplein vanaf de Laurierhoven gezien


Het merendeel van de huizen van Achter de Hoven is rond 1970 gebouwd, deels op de weilanden en akkers van de voormalige boerderij “de Tiendschuur” uit de 18de eeuw en deels op de grond van de voormalige tuinen van bewoners aan de Ambyerstraat-Noord. Vrijwel alle huizen zijn van “twee onder een kap” en koopwoningen. Een gedeelte van de woningen is wit geverfd. De andere huizen bestaan uit beige bakstenen. Deze huizen zijn destijds “in eigen beheer” gebouwd.

Samenstelling van de straat

 
Achter de Hoven, richting noorden (naar het Lindenplein)
 
Achter de Hoven, richting zuiden (vanaf de Hagenstraat)


De straat is verdeeld over twee delen, gescheiden door het Lindenplein. Er zijn ook twee verschillende postcodes, namelijk 6225 EK met 32 adressen waar 70 mensen wonen en 6225 EL met 14 adressen en 40 bewoners. In de straat wonen naar verhouding meer iets oudere koppels en minder kinderen. Geschat wordt dat er zo’n 15 tot 20 kinderen wonen, dus van een erg kinderrijke buurt is geen sprake.

Voorzieningen

In de buurt bevindt zich een speelplek voor kinderen. De groenvoorziening is redelijk. De winkels van Amby zijn goed te voet bereikbaar, net als de bankautomaat. Het open veld (waterwingebied), de Meerssener Heide (“de Dellen”) en Ambyer Heide zijn op korte loopafstand te bewandelen. De straat ligt aan de route van de stadsbus. Er is dan ook een bushalte op de hoek met het Lindenplein. Sinds kort zijn er in het begin van de straat twee laadpalen voor auto’s geplaatst. Overdag staan hier vaker auto’s van medewerkers van het kantoor Raad Maastricht b.v., gelegen aan de Ambyerstraat-Noord en gevestigd in het voormalig Ambyse gemeentehuis.

Wonen

De meeste mensen zijn hier komen wonen omdat de woningen en de daarbij horende tuinen ruim van opzet zijn. De sfeer in de straat is goed. Veel mensen kennen elkaar. Er is een buurtvereniging, “De Tiendschuur” geheten, die regelmatig activiteiten organiseert: buurtfeest, burenhulp, gezamenlijke projecten zoals tuinbeheer en toezicht. Ook worden via de buurtvereniging contacten onderhouden bij geboorten, huwelijk, jubilea en bij het overlijden van buurtgenoten. Tot een aantal jaren geleden stelde de carnavalsoptocht zich altijd op in deze straat. Individueel wordt ook deelgenomen aan carnavalsactiviteiten in Amby. Verschillende bewoners zijn actief als vrijwilliger bij verenigingen Daar Achter de Hoven deels een busroute is, ervaart men daar soms wel wat overlast van. Sinds de bussen echter elektrisch rijden is dat een stuk minder geworden. Wel wordt er vaak te hard gereden, ondanks dat er hier een 30 km-zone is.

 
Zicht op hoek van Hagerpoort en de Lindenhof verderop


Lindenhof en Hagerpoort

Naast het verzorgingshuis Hagerpoort is sinds een aantal maanden ook het verzorgingshuis Lindenhof (kleinschalig wonen) geopend. Dit ligt aan de aangrenzende straat Laurierhoven, bij de hoek met het noordelijk gedeelte van Achter de Hoven.